onsdag, februar 23, 2005

Et PS til Weekly Standarartiklen

Sædvanligvis angiver SCB andelen indvandrere til 10-12 procent, men det de tæller er "utrikesfödde" - et relativt ligegyldigt statistisk begreb. Ebbe Vig påpeger det, jeg mener dog at de 2 mio fremmede (22 %) af befolkningen indbefatter indvandrede fra I- lande, f.eks 192.000 finner. Men alene at dette er svært at få opklaret i svensk statistik, siger noget om vanskelighederne ved at beskæftige sig med svensk statistik. Som jeg også forfatteren Anders Johansson påpeger:

"Jag har under ett par års tid noga satt mig in i dessa frågor och, bokstavligt talat, fört en kamp för att få veta hur det står till. Eftersom frågan är nertystad på praktiskt taget alla nivåer är det inte det lättaste. Men enligt Integrationsverkets egna beräkningar kan inte ens en procent av dem som fått uppehållstillstånd i vårt land efter fem år försörja sig själva"

Helt umuligt at afgøre er selvfølgelig hvad det koster. Er det prof Ekbergs 33 mia eller Lars Janssons 270 mia (2001-tal)?

Sverige er efter Holland måske det tættest besatte land af immigranter:1.080.000 udenlansk fødte, fremmede immigranter. De har 800.000-900.000 børn og børnebørn, der er 60.000-100.000 illegale immigranter og 40.000 asylansøgere.Dette svarer til en andel af ikke-vestlige på 22,2 pct.Dette følger af Weekly Standard, the February 28, 2005 issue: Immigration and the welfare state.
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net