torsdag, februar 10, 2005

Overformynderiet Dagens Nyheter: Der var et yndigt land

....DN som ikke undslog sig for at sammenligne den danske udlændingepolitik med Nürnberglovene, tar tråden op fra 2001. Utroligt at de ikke sparer lidt krudt til det anstændighedskorstog de en dag bliver nødt til at føre på svensk grund.
Symptomatisk tager avisen overhovedet ikke stilling til 1.) Den videnskabeligt veldokumenterede effekt af indvandringen til Danmark (Rockwool,DREAM,Tænketanken). 2.) At det danske Folketing faktisk er folkets tjenere og ikke omvendt. 3) At fremmedsituationen i Sverige er 3 gange så foruroligende som i Danmark - i al fald for mindre lykkeligt lottede end journalister på Södermalms racerene overklasse- ghettho. En foragtelig hovedleder, kort sagt:


http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=576&a=376790&previousRenderType=2

10 februari 2005 01:05
Dagens Huvudledare

Den liberale statsministern Anders Fogh Rasmussen behåller regeringsmakten i Danmark. Men frågan är om det är så mycket att jubla över?Så lagom yndigtDer er et yndigt land. Så lyder första strofen i Danmarks nationalsång. Exakt hur yndigt (bedårande) beror gissningsvis på vem som sjunger. För de tusentals infödda danskar som gift sig med en "utlänning", som danskarna envisas med att kalla alla som inte fötts med det speciella dans-ka blodet i sitt vensystem, och som tvingats ut ur landet är nog Danmark inte längre så värst bedårande. Inte heller för alla dem som en gång i tiden invandrat och som inte minst i valkampanjen 2001 fick veta att de helst borde flytta "hem" igen.När omvärlden tittar på Danmark och det danska valet så är det just detta vi ser. Vi ser hur ett främlingsfientligt parti, Dansk folkeparti, i ännu ett val behållit sin plats som Danmarks tredje största parti. Vi ser hur den sittande liberala/konservativa regeringen även fortsättningsvis kommer att behöva stöd för att styra landet. Och vi ser att Dansk folkeparti ligger närmast till hands..................................................

........De två stora idébärande partierna, liberala Venstre och socialdemokraterna, har inte orkat stå emot. Främlingsfientligheten flyttade in och idéerna slängdes ut. Kvar blev ett slags mittenröra där det numera mest är partisymbolerna som skiljer de båda åt.Exemplet Danmark lär oss mer om hur etablerade partier INTE bör göra i mötet med nya missnöjeskonstellationer. Att svälja deras dagordning är alltså ingen vidare god idé, men kanske är det lika illa att låtsas hålla dem ifrån sig samtidigt som man gör sig beroende av dem.

Men bättre, och faktiskt också mer demokratiskt, är att Anders Fogh Rasmussen ger Dansk folkeparti den plats i regeringen som väljarna egentligen redan gett de blonda högerpopulisterna. Det skulle tvinga dem att vid nästa val ta ansvar för att den nordiska passfriheten kvarstår, att det inte blir någon gränspolisstation på Öresundsbron för att förhindra en svensk massinvandring och för att det inte blir något förbud mot andra språk än det danska, när myndigheter och sjukvård behöver kommunicera med medborgarna. Detta är faktiskt - hur hårresande det än låter - förslag som partiet gått till val på.
---------------------------------------------------------------------------
Og mere kriseterapi for hændervridne DN journalister - i den kommende uge vil Carsten Jensen og Suzanne Brögger optræde i spalterne, direkte fra stasmbordet på La Coupole, 8 arondissement. Interesserede kan bestille bord her:

http://www.flobrasseries.com/coupoleparis/

"Valet var showbusiness - inte politik"
Ole Rothenborg.


"När det går bra för landet blir folk egoistiska och röstar borgerligt", säger Kell Petersen sorgset efter valnederlaget för Danmarks socialdemokrater. Hans sju arbetskamrater i byggfutten nickar instämmande."

- "Ja, det är en katastrof att så många röstar på Pia Kjærsgaard, suckar Ivan Jeppesen....................."

Är tiden förbi för socialdemokraterna?:
" Absolut inte, säger Thomas Jensen. Vi kommer tillbaka."

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=148&a=376921&previousRenderType=2
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net