mandag, marts 28, 2005

Akut politi-mangel

i et højkriminalitets-samfund, er en rigtig dårlig kombination. En legitim stat er forpligtet til at kunne beskytte sine borgere. Det kan Sverige ikke. Så kort kan det siges. (en lidt ældre artikel for at minde om dette kroniske og stadigt forværrede problem. Statistikken og kriminalreportagen gør dette dilemma stadig mere nærværende og deprimerende at bevidne.)
Polisbristen i Sverige
Dagligen sker överfall, som kan ge ett långt lidande. Efteråt får vi veta att vi inte kan skydda oss. Det antyds att detta är priset för vårt öppna samhälle - alternativet är någon form av polisstat. Detta är fel!
------------
Hur är det i andra europeiska länder? Antalet poliser är i Italien fler än fem per 1 000 invånare, Frankrike 4,0, Belgien och Holland fler än 3,0. Sverige har 1,8 poliser per 1 000 invånare!
------------
I Sverige hade vi 17 800 poliser 1994. Sedan kom nedskärningarna, nu har vi 16 000 kvar. Stängning av polisstationer i glesbygd har gett timmar i utryckningstid. Reduceringen av kontorsanställda har förvärrat situationen.
Skall Sverige ha samma antal poliser som genomsnittet för EU, d v s 3,5 poliser per 1 000 invånare, behövs ytterligare 15 000 poliser.
BRÅ undersöker brottsligheten, liksom motsvarande institutioner i andra länder.
Undersökningarna omfattar de flesta vanliga brotten.De redovisade siffrorna är intressanta. Antal brott per 1 000 invånare är enligt "BRÅ m fl":
Frankrike 360 brott per 1000 invånare, d v s 89 brott per polis och
år;
Belgien 370 brott; 113 brott per polis och år;
Holland 510 brott; 154 brott per polis och år;
Sverige 460 brott; 254 brott per polis och år.
En fransk polis har 89 brott att utreda, en svensk 254.
Den svenska polisen, som kanske är mer kompetent, har alltså nästan tre gånger så många brott att reda ut. Att detta är för mycket visar uppklarningsprocenten.
http://www.svd.se/dynamiskt/brannpunkt/did_6505549.asp
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net