torsdag, marts 31, 2005

"Der findes ingen svensk kultur"

Den har man hørt så ofte gentaget:
"Det finns ingen specifik ”svensk” kultur. Däremot finns det många olika kulturer i Sverige. Men de har med människor, inte med nationer, att göra."
men videre i den 5 år gamle leder i SAP avisen Aftonbladet, står der noget interessant:
Alla ska respekteras En mer generös rösträtt skulle vara en viktig markering från politikernas sida. Den som är en del av samhället ska också få vara med och bestämma över det, skulle de signalera. Samtidigt skulle ändrade rösträttsregler sätta press på partierna att finnas i de invandrartäta bostadsområdena. Människorna där behandlas ofta som levde de i en annan värld, ointressanta för partipolitiken.
http://www.aftonbladet.se/ledare/0106/06/ledare.html
Valboskap (stemmekvæg) er en faktor man skal regne med. Eftersom næsten 90 % af de indvandrere der stemmer, er til SAP, MP og VP, ville en væsentlig højere valgdeltagelse og mere liberale stemmerettigheder, betyde at Sverige næppe nogensinde kan skifte regering igen. Et faktum lederskribenten er fuldstædig bevidst om. Det kan således være ret midliertidigt at den borgerlige alliance har et lille flertal. Det kan let ændres - ved højere vlagdeltagelse hos indvandrerne, og større tildeling af statsborgerskab og stemmeret. Og hvem tror at SAP vile undslå sig dette for at blive ved magten ?
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net