tirsdag, marts 08, 2005

Førtidspensioneringer

SBC via BGF


Det kunne være interessant at se danske tal, selvom de givetvis er knap så uhyggelige som de svenske. Uklart om naturaliserede er med eller ej - men fig 2. kunne tyde på at de er siet ud af statistikken. Kli linket og se alle 3 diagrammer:
http://www.bgf.nu/faktabanken/bidrag/ftp.html

Förtidspensioneringar
1. Ökningen totalt, 1990-2004: 371.000 til 542.000


Antalet förtidspensionerade, på heltid, har under perioden 1984-92 ökat med 8% för infödda svenskar, medan den för invandrare ökat med 72% - från 35.000 till 60.200.

Andelen förtidspensionerade har ökat dramatiskt bland invandrare under 80-talet - från 4% till 11%. Samtidigt har andelen legat i stort sett konstant för infödda svenskar - kring 4%. De vänstra staplarna i nedanstående diagram avser år 1975, de högra år 1991. Källa: SCB.
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net