onsdag, marts 30, 2005

Länktips til icke danske läsare

det är inte alla i Sverige, eller i EU, som vet at dansk främmedpolitik bygger på detaljerad og oberoende forskning från främst dessa tre källor - och altså inte på "populism", som svenska journalister synas at tro. DREAM har ytterligare befolkningsprognoser främ til år 2100.
http://www.dreammodel.dk/
http://www.rff.dk/
http://www.inm.dk/publikationer/indvandring/indhold.htm
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net