mandag, marts 28, 2005

Svensk demokrati også tema i Norge

Man vil huske DF´d konkretespørgsmål til Nordisk Råd til oktober - se i arkiv her feb & marts:

De demokratiska problemen i Sverige också på dagordningen i Norge. Det är inte bara i Danmark det demokratiska underskottet i Sverige står på dagordningen. Också i Norge är det stadigt fler och fler som får upp ögonen för bristen på yttrandefrihet och demokratiska rättigheter för politiskt oppositionella i grannlandet och många är oroade över de antidemokratiska metoder som används mot Sverigedemokraterna. På ett möte arrangerat av Fremskrittspartiet i Oslo torsdagen den 17:e mars var invandringsfrågan huvudtemat och här kom man också in på förhållanden i Sverige.
-------
Det är glädjande att det både i Danmark och Norge blir satt fokus på de odemokratiska övergreppen som Sverigedemokraterna blir utsatta för, och det är att hoppas på att pressen på de svenska myndigheterna blir så starkt så de genom en internationell press blir tvungna till att säkra SD de demokratiska rättigheterna de har krav på. Om inte bör Sverige ses på som ett odemokratiskt land, med de följderna det bör ha för Göran Persson och hans regering.
http://www.sdkuriren.se/nyheter.php?action=fullnews&id=345
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net