onsdag, april 13, 2005

Aktion "Brænd dit pas"

I årtier, i god tro og opmuntret fra Riksdagen, har Sverige opbygget en gigantisk flomme af en asylindustri. På få år en anerkendelsesprocenten (PUT) til asyl, faldet fra over 40, til 10 %. De er nu virkelig desorienterede , oprigtigt forargede, og det kan man sådan set godt forstå. Hvorfor nu skifte hest 3/4 dele ovre i vadestedet? Hvad industrien ikke forstår, er at det er Riksdagen alene der bestemmer,ligesom i de 30 år Sverige skulle multietnificeres grundigt. Den har nu åbenbart har besluttet sig for at redde hvad der er tilbage af et velfungerende samfund. Om det ikke forlængst er for sent, kan kun den nærmere fremtid vise.
Intet under at hele "industrien" ikke stiltiende vil se på at deres livsgrundlag forsvinder. Dette er altså en aktion for eget smør på brødet, mere end for evindelig godhed. Er naiviteten og egeninteresserne rørende, eller afskyelige, må være op til den enkeltes smag.
(Foreningen "ingen människa är illegal" er personlig favoritt- her taler Gud og ikke Folkeretten)
Bränn ditt pass!
Aktion mot inhuman flyktingpolitik och rasism
Måndagen den 18 aprilSamling 18:00 på Sergels torg, Stockholm
Rasistiska idéer växer sig allt starkare i det svenska samhället. Från att tidigare ha varit åsikter som främst uttryckts i små extrema grupper, framförs de nu av allt fler. I media och i riksdagshuset gör nya förslag och nytt språkbruk förändringen tydlig. Segregationen i Sverige framställs som ett problem hos ”invandrarna”, det är de som är ”passiva” och ”del av en bidragskultur”. Botemedlet sägs vara hårdare tag – både mot de som lever här och vid gränsen. Den inhumana flyktingpolitiken är en del av en växande europeisk rasism. Det är en utveckling där politiker flörtar med högerpopulism och därigenom skapar och legitimiserar främlingsfientlighet.
Men det finns motstånd! Varje dag och på många olika plan kämpar människor mot rasismen. En del av detta är kampanjen för flyktingamnesti (se
www.flyktingamnesti.nu). Målet är en allmän amnesti för asylsökande i samband med nedläggningen av Utlänningsnämnden vid årsskiftet 2005/2006. En reform av asylprocessen måste innefatta upprättelse och uppehållstillstånd åt de som drabbats av det gamla systemet!
Ingen människa är illegal stödjer kravet för flyktingamnesti. Vi bränner våra pass i protest mot de gränser som dras mellan ”oss” och ”dom” – både i det vardagliga livet och vid de allt högre murarna. Ta med dig passet och kom!
Arrangörer: Ingen människa är illegal (
www.ingenillegal.org)
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net