onsdag, april 27, 2005

Den svenske syge " juvenil asylitis"

kræver snart sit helt eget kapitel i Medicinsk Kompendium. Ubegribeligt at nogen myndighed hopper på den. Snart er Lars Ohly og Svenska Kyrkan de eneste der køber diagnosen. Hvorfor ikke sige det som det er ? Tilstanden bærer de hovedsagligt russiske og ex. sovjetiske menneskesmugleres helt specifikke signatur:
Sick Swedish asylum children baffle experts
ReutersBy Stephen Brown
STOCKHOLM, April 27 (Reuters) - Swedish investigators are baffled by a mysterious illness affecting over 400 children of asylum-seekers, mostly from former Soviet and Yugoslav states, who fall into a deep depression and lose the will to live.
The government presented its first study of the so-called "apathetic children" on Wednesday, after King Carl XVI Gustav added his voice to a chorus of concern from charities, church groups and politicians who want them protected from deportation.

http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/L27706273.htm
Utredare: Barn tvingas till apati
Regeringens utredare av läget med de apatiska flyktingbarnen, Marie Hessle ifrågasätter i en tysk film om de apatiska barnen verkligen är sjuka, eller om de tvingas till sitt tillstånd av föräldrarna.
http://www.tv4.se/visa/?ID=384353
Apatiska barnSedan 1 januari 2003 är drygt 400 kända på landets barn- och ungdomspsykiatriska kliniker. Av dem är 160 barn under behandling. I Skåne finns 24 barn, varav cirka hälften i Malmö.Stockholm har 153 kända fall, Västra Götaland 53 fall.Nästan 87,5 procent av barnen kommer från länder i Centralasien (före detta Sovjetunionen) (61,5 procent) och före detta Jugoslavien (26 procent).
Afpresnings dramaet udspilles med største alvor - her af en pige fra Kosovo:
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net