torsdag, april 21, 2005

Hygiejnikere: En "oprensningskampagne"

purister kan altid finde snavs i en krog, og terminologien er også altid den samme: (CUF=Centerns ungdomsforbund, Centern= De Radikale)
CUF städar Sverige fritt från skrämselpropaganda

De främlingsfientliga krafterna sprider sig i Sverige. Valet 2002 fick Sverigedemokraterna 76 300 röster i Sverige. Eller 1,44%. Sverigedemokraterna ställde upp i 70 kommuner och i dessa kommuner kammade de hem 50000 röster. Det är dags att agera!
CUF har under april månad en upprensningkampanj för att städa Sverige från skrämselpropaganda och lyfta fram den politik som Sverigedemokraterna och deras rasistiska kompisar vill genomföra.

http://www.cuf.se/news.aspx?id=262
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net