onsdag, april 27, 2005

Jurist eller politiker ?


I Malmø har de en offentlig anklager, som går for at være "åklagarväsendets svar på de mediekåta kändisadvokaterna." Som det fremgår af posteringen her nedenunder "Racistiske breve strømmer ind", synes han at nære bekymringer og ambitioner der går ud over det juridiske. En med rette forarget Malmøbo har skrevet til ham.Et brev som burde stå som åbent brev i Sydsvenskan. Men da presseforholdene nu er som de er, må det så står her på bloggen:
>>I dagens Sydsvenskan kan man läsa följande citat av dig angående den nedlagda förundersökningen mot polisbefälet Bengt Lindström.
Alhem är inte förvånad över den mängd rasistiska brev som nu når Stadshuset.- Nej, inte ett dugg. Sådana här främlingsfientliga utspel får lätt gehör. Och det visar på vikten av att inte låta sådana här åsikter få grogrund, säger överåklagaren. Alhem vet inte än om han ska se över även dessa rasistiska brev. Men att lufta rasistiska åsikter till höger och vänster är absolut inte ofarligt, säger han.
Det är ganska uppseendeväckande saker du säger. Du verkar tycka att det ligger i din uppgift som överåklagare att stävja att vissa åsikter får fotfäste i samhället, och att du tänker utnyttja ditt ämbete för det ändamålet. Är det korrekt uppfattat?
I min enfald trodde jag att det var en åklagares uppgift att driva rättssaker mot brottslingar, oavsett politisk hänsyn. Om du inte anser det så kan jag bara konstatera att du är i gott sällskap. Dock kan jag inte erinra mig något exempel från ett anständigt demokratiskt samhälle.
Artikeln fortsätter:
- Om man skickar brev till en myndighetsperson är denna skyldig att diarieföra posten. Även de som går till den privata bostaden. Breven blir då allmänt tillgängliga, förklarar Alhem.
Brottsrubriceringen kan då bli hets mot folkgrupp, även om avsändarens tanke var att bara kommunalrådet själv skulle läsa brevet.

Det är fullständigt uppenbart att du ämnar tänja en lag till sin spets för ditt eget politiska syftes skull, och till gagn för politiker som uppenbarligen inte tål kritik över hur de fördelar skattebetalarnas resurser. En lag som en gång i tiden åtminstone hade ett någorlunda befogat syfte, degraderas med din hjälp till en genuin gummiparagraf för åsiktsförföljelse.
Förklara gärna för mig hur ett privat mail till en politiker kan betraktas som "hets" mot någon, utom möjligtvis mot politikern ifråga. Men nu var det ju inte angreppet mot Reepalu som var på tapeten, och dessutom kan man tycka att han som folkvald politiker borde kunna stå ut med det.
Brevet innehåller visserligen några ganska nedsättande ord om vissa folkgrupper, men det var inte avsett att tryckas och spridas till en bredare folkmassa. Det var avsett som ett argt brev till ett kommunalråd! Dina tankekedjor om att sådana skrifter diarieförs och är offentlig handling, är inte bara bisarra. De är löjliga. Inser du det?
Att HMF numera är en lag som är bisarr på många sätt, hör inte hit. Inte ens med dagens lagtext och lagstiftarens andemening kan det ha varit tanken att använda den mot medborgare som skickar arga mail till sina politiker. Sådant hör inte hemma i ett samhälle som kallar sig demokratiskt.
I slutet av artikeln kommer du med ett fullständigt urkorkat uttalande angående anonyma e-postare.
- De som inte ens står för vem de är, dem kanske man gör bäst i att tysta ner helt.
Du har ägnat en hel artikel åt att filosofera över hur man ska kunna sätta dit folk med obekväma åsikter och ge dem böter eller fängelsestraff. Därefter uttrycker du ditt förakt över att vissa inte vågar "stå för vem de är". Nog tycker jag att en välutbildad person med en ansvarsfull befattning som du, borde ha ett visst mått av sunt slutledningsförmåga och anständighet. Tydligen är så inte fallet.
Men jag ska i alla fall inte göra dig besviken. Än så länge finns det väl inget lagrum för att jävlas med folk som försvarar yttrandefriheten och rätten att kritisera sina politiker. Kanske kommer du på något. Lycka till!
Hälsningar
Henrik
<< Webmaster såvel som anklager Alhem, kender brevskriveren. Indløber der svar, vil vi bringe det her.
Svar: 28/5 - 9 ord !


Översänds till Riksåklagaren, eftersom skrivelsen innehåller klagomål mot överåklagare.
2005-04-28
Sven-Erik Alhem
Kopia för kännedom till
Henrik
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net