tirsdag, april 12, 2005

Klassresan: Bland Söderkåkar och miljonbostadsrätter

Om journalistfaget, ikke mindst det svenske, kunne mangt og meget siges. Da jeg blev optaget på Journalisthøjskolen i 1971*, var faget undervejs fra "bladsmører" - mesterlæren, på vej mod højere mål og status. Det samme var tilfældet i Sverige. Ligegyldigt hvor hjælpeløse, PK -uppsatser man ser fra, hvad der efterhånden er Universiteter, så er faget i dag absolut højstatus. Og lønnet derefter. Hvilket ikke forhindrer at dets bedste udøvere i Danmark, stadig er alt muligt andet af uddannelse.
Følg med på klasserejsen, i tæt tango med magten, og i en provinsialisme man næppe tiltroede 08- innerstadens kosmopolitter. - I denne forbindelse er to fakta interessante:1) næsten 90 % af svenske journalister stemmer rødt: SAP, VP(K) & MP - og 2): Journalisterne har en hovedrolle i at et parti som Sverigedemokraterne, som mange bedømmer til at ha et vælgerpotentiale på ca. 15 % - ikke kan få et ben til jorden i Sverige. Enhver må jo logisk stille det spørgsmål: Med en indvandring på 2 1/2 gange Danmarks pr. capita, er det da ikke underligt at et protestparti ligger og svømmer nede under 1 % ? Det rimer ikke, ligegyldigt hvilke bortforklaringer, "magten" disker op med. Sandheden er enkel: Den frie , folkelige debat forhindres i at fungere af disse højtbetalte vogtere ved gærdet. (Det kunne udtrykkes mindre venligt! )
Med skyldig tak til exilare og Räknenissen:
(*jeg blev aldrig journalist. Da jeg skulle ha´ stillet i Oluf Palmegades beton i Århus, befandt jeg mig ombord på ØK´s "m.s.Arosia" i det Sydkinesiske Hav).

Tidningen Journalisten , 3 juni 1999
Rubrik: Journalisterna, perspektivet och klassresan


En del av Stockholms journalistkår har blivit en elit. De umgås med varann, bor bättre och tjänar mer än folk i allmänhet. Förändrar det deras perspektiv på olika frågor?
Genomsnittlig årslön för dagstidningsjournalisterna i Stockholms län är i dag 319 000 kronor. Enligt SCB är medelarbetsinkomsten för Sveriges löntagare 163 000 kronor om året. Därmed tjänar den här gruppen Stockholmsjournalister nästan 100 procent mer än befolkningen som helhet.
– Om en del av journalistkåren fullständigt lättar från marknivån och lever ett liv som är näst intill identiskt med makten, då är det ett fullkomligt fundamentalt problem för journalistkåren, säger Janne Josefsson.
– Att vanligt folk numera nästan aldrig är med i medierna annat än i idiotiska tävlingar och förnedringsprogram, det tror jag har att göra med att journalistkåren lever ett annat liv än folk i gemen. Förenas det uppifrånperspektiv många journalister har i dag med att vi ekonomiskt lever ett liv så avskilt från det vanliga människor lever, då blir det vår grav, jag lovar dig.

[...] Tidningen Journalisten har gjort en ovetenskaplig undersökning av var 177 slumpvis utvalda reportrar på Expressen och Dagens Nyheter är skrivna. Det visade sig att 67 procent bor i Stockholms innerstad. Övriga återfinns påfallande ofta i välmående områden som Bromma, Hägersten och på Lidingö. [...] När Janne Josefsson i vintras planerade sitt förortsprogram tillsammans med kollegan Lasse Winkler annonserade de efter en lägenhet att bo i. Men själva ville de inte till någon förort, lägenheten skulle ligga i Stockholms innerstad. De skaffade en etta på Söder.
En av Dagens Nyheters senaste satsningar är den mobila redaktion som gjort nerslag i invandrartäta Stockholmsförorter. Ett krav vid rekryteringen var att reportrarna skulle ha ”förortskompetens”. Men att hitta sådana reportrar på redaktionen visade sig omöjligt. DN tvingades ta in två förortserfarna journalister utifrån och ge dem projektanställning. De arbetar nu tillsammans med två fast anställda DN-reportrar som båda bor på Södermalm.
[---] TS har ägnat sitt yrkesverksamma liv åt att skriva om människor i förorterna. TS, som kommer från en arbetarfamilj i Stockholmsförorten Haninge, började efter journalisthögskolan på Dagens Nyheters dåvarande förortsredaktion DN Runt Stan.
– De andra på redaktionen bodde inte själva i förorterna. Det kanske bidrog till att de ofta skrev om annat än vad som angick folk där.
Till skillnad från många andra Stockholmsbaserade redaktioner bor en klar majoritet av journalisterna på Hubo Press utanför tullarna.
– Vi strävar efter att träffa dem som bor i områdena och ger dem ofta stort utrymme. DN och Svenska Dagbladet har mer av utifrånperspektiv, de sitter på redaktionerna och ringer och då blir det ofta makthavarna de kommer i kontakt med.
I miljonprogrammets områden som omger Stockholm lever 100 000-tals människor men TS tror inte att Stockholms journalister i gemen är särskilt intresserade av dessa förorter.
– De flesta journalister rör sig mest i innerstan, kanske tycker de att förorterna är lite skrämmande. Olof Lagercrantz, tidigare chefredaktör för Dagens Nyheter, har beskrivit hur journalisterna förr i tiden var illa sedda av makten och då stod nere i salen bland publiken. I dag, menar Lagercrantz, har journalisterna avancerat och befinner sig uppe på podiet bland de andra högheterna.
STAFFAN WOLTERS
Resten - og hele dokumentet som Word:
http://upl.silentwhisper.net/uplfolders/upload9/klasserejsen.doc
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net