torsdag, april 28, 2005

Svensk fatwa mot yttrandefrihten

dette er bare den anden fornuftige kommentar jeg har læst denne uge. DN og SVD synes at ignorere sagen helt. Og hvor er svenska Kyrkan, når det gælder ytringsfrihed? Går man op imod konsensus, står man mediemæssigt alene, bortset fra tabloidhyænerne på sidelinjen. Hvem støtter DN og SVD den dag det måtte blive nødvendigt?
Ret mig hvis jeg tar fejl. KWH er cand theol.:
http://www.jp.dk/meninger/ncartikel:aid=3019168
Svensk fatwa mot yttrandefriheten
Af Katrine Winkel Holm, vice ordförande i Tryckfrihetsföreningen från 2004.
Vad skulle man i dag kalla en 53-åring som gifte sig med en nioårig flicka? Ytterst få skulle väl vara tveksamma om vilken etikett de skulle sätta på en sådan bisarr typ. På 600-talet var det förmodligen annorlunda, möjligen också på våra breddgrader, men ändå - vem kan på allvar hetsa upp sig över att någon kallar en man som gifter sig med en minderårig, för pedofil?
Det finns det sannerligen en del som kan. Det visar den färska fatwa som den svenske frikyrkopredikanten Runar Søgaard har tagit emot från den islamistiska rörelsen Al Ansar Shariah. För det var själva profeten Muhammed som predikanten dristade sig till att omnämna som »en förvirrad pedofil«. Och då bröt helvetet lös. T o m trots att predikanten har all världens barnkonventioner och lag och rätt på sin sida.En professor i islamologi förklarade att yttrandet var »oerhört ansvarslöst«, eftersom det skulle kunna stöta muslimer.
Mycket allvarligare var givetvis det dödshot som Søgaard fick. På internet uppmanar en man som kallar sig Abu Usama el-Swede alla muslimer att slå ihjäl Runar Søgaard: "Det är en muslimsk plikt att släcka denne otrognes liv", skriver han och fortsätter: "Tänk på vår käre bror som tog steget i Holland." (Aftonbladet 25/4)
Det fria ordets fiender
Ja, det är svårt att låta bli att tänka på den muslimska "broder", som i höstas tog livet av Theo van Gogh. Och det är också svårt att låta bli att tänka på fatwan mot Salman Rushdie, som också dristade sig till att tala oförskämt om profeten.Och det är också svårt att låta bli att bli djupt allvarligt bekymrad för yttrandefrihetens framtid, när det inte behövs mer än några oförskämda yttranden innan man plötsligt måste se fram emot att leva resten av tillvaron i livsfara.
Enligt islamisterna kan en ursäkt från predikantens sida nämligen inte göra saken bättre för honom. Anonymt säger de till Expressen att det enda som nu kan rädda Søgaards liv är att han konverterar till islam. Man får hoppas att han inte känner sig frestad av detta erbjudande.
Man får också hoppas att detta avskyvärda hot mot det fria ordet väcker genklang och vrede världen över. För det är ju inte bara en pladdrig frikyrkopredikant som islamisterna vill bekämpa. Det är själva det fria ordet som de angriper med sina mordhot. Därför bör vi alla känna oss drabbade av denna fatwa. Och därför bör den svenska staten sätta in alla maktmedel på att skydda Runar Søgaards liv.
Förhoppningsvis kommer det inte att saknas protestdemonstrationer mot fatwan och för predikantens frihet att yttra sig.I sitt hemland förefaller Søgaard ha blivit mer föremål för fördömande än för stöd – t o m hans exhustru har känt behov av att uttala sitt avståndstagande från hans uttalanden. Rädslan för att komma med i fatwa-klubben tycks vara stor i Sverige.
Fatwan visar ännu en gång att yttrandefriheten har fått nya, handlingskraftiga fiender. Nu måste man visa att yttrandefriheten har ännu starkare vänner.
Idag kommer dog en præst til nogen undsætning i SvD:

Muhammeds många kvinnor
Efter Runars predikan Någon förvirrad pedofil var knappast profeten Muhammed. Men han älskade många kvinnor samtidigt. Muslimer måste tåla att en teologisk diskussion förs om Muhammeds privatliv är ett föredöme, skriver teologie doktor Rune Imberg.
Här följer en förteckning över de kvinnor Muhammed gifte sig med åren 623-628 samt, där uppgifter finns, brudens ålder när äktenskapet ingicks. (Uppgifterna kommer från Jan Opsahl, Lydighetens vei, Oslo, s. 350; jfr Jørgen BÆk Simonsen, Islamlexikonet, s. 191 ff.):Aisha (9 år)Hafsa (18)Umm Salama (29)Zainab I (30)Djuwairiya (20) Zainab II (35?)MariaUmm Habiba (35)Safia (17)Maimuna (27)Raihana

http://www.svd.se/dynamiskt/brannpunkt/did_9629077.asp
Eller Corren, som dog har en lidt tvivlsom konklusion:
Mordet i höstas på Theo van Gogh sände chockvågor genom Europa. I Sverige fick händelsen jämförelsevis liten uppmärksamhet. Det beror delvis på att vi inte har samma problem med en islamisk extremism som man har i till exempel Nederländerna, Belgien, Tyskland och Frankrike. De muslimska invandrarna smälter in väl i det svenska demokratiska samhället. De största muslimska grupperna, från Iran och Bosnien, tillhör också de bäst integrerade av alla invandrare.
http://www.corren.se/archive/2005/4/28/i5g0eqw2dexolo2.xml?category1=1097835189-26&category2=1097835189-28


View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net