fredag, april 29, 2005

Sverige i Trykkefrihedsselskabet

i Forfatterforeningens lokaler i Strandgade på Christianhavn. Hoved-gæster og indledere var redaktør Jan Milld og sociologen John Järvenpää , fra hhv. Stockholm og Göteborg. Desuden var i panelet 2 unge politikere fra hhv. Dansk Folkeparti og De Radikale. Lars Hedegaard var ordstyrer. Svenske Folkpartiet var inviteret, men da de så den oprindelige inspirationskilde til mødet, Karen Jespersens artikel i Berl. 19 feb - "Er der ytringsfrihed i Sverige", blev der tyst i den anden ende af mailen.
I salen var en 50-60 engagerede danske og svenske tilhørere, heriblandt en del danske politikere. Jeg båndede de to første timer, men et mere fyldestgørende referat må vente et par dage. Formentlig referes det i Jyllandsposten lørdag - så kan jeg støtte mig lidt til det også. Så indtil videre: Tak Milld og Järvenpää, fordi I tog den lange tur til Christianshavn.

Trykkefrihedsselskabets hjemmeside:http://www.trykkefrihed.dk/
De to svenske oplæg:
YTTRANDEFRIHETEN I SVERIGE
Tal av Jan Milld vid möte för Trykkefrihedsselskabet i Köpenhamn
http://www.trykkefrihed.dk/nyheder/Jan%20Milld%20tale%202005.pdf
Den politiska korrekthetens logik
Tal av John Järvenpää
http://www.trykkefrihed.dk/nyheder/John%20J%E4rvenp%E4%E4s%20tale%202005.pdf


de 2 svenske gæsters hjemmesider:
http://www.bgf.nu/ på BGF findes den antagelig største samlede dokumentation af indvandringen i noget europæisk land. Et historisk dokument.
http://www.resonproduktion.com/

BGF´s postering on aftenen: http://www.bgf.nu/y2005/index.html
fotos © webmaster
Jesper Langballe, MF for DF

Järvenpää og Hedegaard

filosoffen Kai Sørlander, med skånske aner...

Karen Jespersen, Sveriges kyndig og engageret
Pressemeddelelse
Trykkefrihedsselskabet 25. april 2005
Er der ytringsfrihed i Sverige?
Sverige er ved at få ry som landet uden ytringsfrihed.
Hvor politiske afvigere nægtes adgang til medierne, hvor oppositionspartier ikke kan få deres budskaber ud, hvor magthaverne prøver at knægte de få kritiske røster ved hjælp af Berufsverbot, og hvor myndighederne nægter at efterforske overfald på afvigere. Ifølge det officielle Sverige eksisterer problemet imidlertid ikke. Derfor har Trykkefrihedsselskabet af 2004 indbudt to ledende svenske systemkritikere, redaktørerne Jan Milld og John Järvenpää, til et offentligt møde i København den 28.4. for at fortælle om deres erfaringer med den svenske ytringsfrihed.
De svenske indledere bliver fulgt op af de to
danske folketingsmedlemmer Martin Henriksen (Dansk Folkeparti) og Simon Amnitzbøl (Det Radikale Venstre), der vil lægge op til diskussion. Offentligt møde arrangeret af Trykkefrihedsselskabet

Tid: torsdag den 28. april, kl. 19.00-
Sted: Dansk Forfatterforeningen, Strandgade 6, København- Indledere: Jan Milld,John Järvenpää,Martin Henriksen, SimonAmniitzböll.
Tilmelding kan ske på
trykkefrihed@yahoo.com

Jan Millds bog, et forsøg på dialog. Anmeldt i Weekendavisen 2002, men ikke i svenske aviser. "Problemet er" , sagde Järvenpää igår, "at vi ikke ved om klokken er 5 minutter i tolv for Sverige, eller 5 minutter over."
Og yderligere et problem, ville jeg tilføje: Vi kan ikke undgå at opdage det i en relativt overskuelig fremtid.

View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net