torsdag, maj 19, 2005

Anmärkningsvärt räsonemang :

Nuder ser utlandsfödda som hoppet för välfärden
- Arbetskraftinvandrare kan bryta mark och utgöra exempel för andra. Inte minst kan de få arbetsgivare att inse värdet hos de invandrare som redan finns här, sade han vid Statistiska centralbyråns, SCB:s, demografidag.Som exempel på arbetskraftinvandrare som positiva förebilder nämnde han läkare i glesbygden.
Politikerlyrik til et 13 tal .
http://www.expressen.se/index.jsp?a=286866
Nu skal jeg fortælle Pär Nuder hvad han mener: "Vi har i hundredetusindvis som vi aldrig får i arbejde.Deres børn måske heller ikke. De kan ikke tale svensk, og de vil ikke ud i en skov og fælde træer. Er der noget de frygter, foruden Allah, så er det de dybe , svenske skove og glesbygd i det hele taget.Og ugler, mus, skovflåter og elge, vildsvin og rådyr.For ikke at tale om knoten, et rent helvede.
Nogen frygter i det hele taget arbejde. Det ikke har status der hvor de kommer fra.De vil blive diskrimineret og set ned på. Stigmatiseret, slet og ret. Det er noget værre noget, og det er vores skyld. Vores naivitet og vores fejghed. Men vi skal tale om noget andet, og det er vi gode til. År ud og år ind.SVO - "Skola, vård och omsorg." -
Vi må åbne landet for nogen der både har evner og vilje til at arbejde. Polakker f.eks. og Irer, som dem der ryddede skov i Kronoberg efter januar stormen.Et par tjekkiske hjernekirurger kan vi også bruge. Vi har alt for mange specialister, der hellere vil køre taxi, blive slået ned og røvet".
Dagens citat - Pär Nuder
“Det sägs att 1,4 miljoner människor står utanför arbetsmarknaden. Då inkluderas också alla som har semester och studerar. Gör inte problemet större än vad det är. Det är tillräckligt stort ändå.”
Pär Nuder i
Riksdagsdebatten om vårbudgeten.
Nuder måste vara desperat
Den socialdemokratiska regeringen förnekar sig inte. Nu påstår finansminister Pär Nuder på fullt allvar att Sverige kan lösa problemet med massarbetslöshet bland invandrare genom ytterligare ökad invandring. .................................
http://www.sdkuriren.se/nyheter.php?action=fullnews&id=499
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net