onsdag, maj 18, 2005

Det heliga utanförskapet

der er andre end undertegnede, der har svært ved at forstå at Sverige - efter 50 år på NATO fribillet, ikke melder sig ind før Samoa og Seychellerne er optaget. Læs bogen på pdf, 62 sider:
Sverige som åskådare och aktör i Europa och i världen
Efter Sveriges inträde i EU har neutraliteten ersatts av alliansfriheten, som nu tillmäts allehanda egenvärden. Det är som om utanförskapet är något att vara stolt över, något som bevarar Sveriges ”unika” roll i världen. Hur har det blivit så här? När blev neutralitetspolitiken/alliansfriheten en säkerhetspolitisk överdoktrin i Sverige?
Regeringens ovilja att diskutera neutralitetspolitiken har varit påtaglig. Alla som ifrågasatt det svenska utanförskapet har fått erfara att det råder omvänd bevisbörda i svensk säkerhetspolitisk debatt. Men en diskussion av Sveriges ställningstagande är nödvändig -- att säga nej är också ett ställningstagande.
Per Ahlin är utrikesredaktör på Dagens Nyheter
http://www.timbro.se/bokhandel/pejling/pdf/7566478x.pdf
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net