tirsdag, maj 31, 2005

Folkomröstning ?

Frågan är alldeles för svår att avgöras av svenska folket, hävdar våra folkvalda. Uppdrag granskning har därför prövat kunskaperna hos dem som ska fatta beslutet åt oss. Med hjälp av statsvetare ställde vi tre frågor som rör centrala begrepp i EU:s nya grundlag:
* Hur uppnås kvalificerad majoritet i ministerrådet?
* Vad är exklusiv befogenhet?
* Och vad menas med medborgarinitiativ?

http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=26542&a=398274
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net