mandag, maj 30, 2005

"Frivillige" narkotests af gymnasiaster

Når man læser artiklen, så er det ret så svært at få øje på den frivillighed. Når man dertil lægger, at "droger" (narkotika) er et meget vidt begreb i Sverige (f.eks mild pot som jeg har mødt adskillige gode samfundsstøtter der nyder) - så virker det som et ubehageligt overgreb på privatlivet:
OK drogtesta elever – men på entreprenad
Drogtester av gymnasieelever kan i framtiden läggas ut på entreprenad. Det är ett förslag när kommunens drogpolicy för gymnasie-skolan håller på att ta form.
Sydsvenskan har berättat om Jörgen Kocksgymnasiet där elever med hög frånvaro och många varningar om icke godkänt betyg erbjuds ett frivilligt drogtest. Skolsköterskan Marie-Louice Hallgren drogtestar över hundra elever per läsår. Marie-Louice Hallgren ingår i en grupp som tar fram ett förslag till drogpolicy för Malmö gymnasieskolor. I gruppen har drogtesterna blivit omdiskuterade.
http://sydsvenskan.se/malmo/article106721.ece
Aftonbladet har fået en ikke helt ueffen kolumnist, som har nogle tanker der randt mig i hu:
Vi är ett fogligt folk med cynisk politik
Landet Lagom. Mellanmjölkens och falukorvens. Eller? Vi låtsas vara neutrala och demokratiska inför oss själva och världen. Ett hyckleri från början till slut.
http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,651253,00.html
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net