tirsdag, maj 31, 2005

Hadde Huntford rätt ?


Baggrundsviden er godt i en blogosfære af åndelig fast food.
Mine læsere kender Roland Huntford af navn. Observers Skadinavien korrespondent i Stockholm 1961-1974. Hans bog The New Totalitarians findes på dansk, svensk og norsk. I det altid fremragende tidskrift DSM, har jeg fundet en artikel , som enten kan næsten kan erstatte bogen på 20 minutters tid, eller give appetit på den. Eminent baggrunds-indblik.
Hade Huntford rätt?
DSM nr 1/2002
Birger Birgerson :
http://www.dsm.nu/
I landet lagom, med dess objektiva, förnuftiga, ödmjuka, rationella och humanitära medborgare, som endast uttalar sig mycket försiktigt och endast efter långt utredande och med massiva fakta i ryggen, har den rådande sanningen varit att svenskarna är bäst i världen.
Sverige har i olika omgångar beskrivits som inte mindre än den kristna tanken förkroppsligad, en moralisk stormakt, humanitetens hemvist på jorden, historiens slut och Utopia! Möjligen har vi varit lite tråkiga, Ingmar Bergmans filmer väl ångestfyllda, skatterna höga, men i gengäld har vi ju fått så mycket! Kanske har självmordstalen varit höga och kanske har vi haft en lite väl långt gången förbudsmentalitet, men svenska myndigheter har ju å andra sidan alltid velat sina medborgares bästa.

Sverigehatare och Sverigekritiker
”Hade Huntford rätt?” är titeln på en akademisk uppsats i allmän rättslära. Den är författad av Ann Nordberg med Jacob Sundberg som handledare. Uppsatsen presenterar är fylld med detaljer och referenser, som gör den till en värdefull utgångspunkt för en granskning och analys av det tema som den så kallade Sverigekritiken utgör. Var står vi egentligen idag i fråga om den kritik som framförts av personer som utöver tidigare nämnda förts fram av långa raden granskare som - för att nämna ytterligare några - Sven Delblanc, Sven Fagerberg, Jan Gillberg, Bengt Hane, Magnus Ivarson, Brita Sundberg-Weitman?
Nordbergs bakgrund är framförallt juridiken och hennes fokus juridiken sådan den speglas i massmedia. Här skall några av hennes tolkningar presenteras.
Professor jur. J.W.F.Sundberg - der var én af de første med civilcourage nok til at lægge sig ud med den svenske systemtænkning i dens totalitære form, havde i år 2000 en elev, Ann Nordberg, der skrev speciale om bogen.
Birgerson skriver:

"Den ihärdigaste av de kritiker, vars existens man idag inte vill låtsas om, är också den mest nertystade: professorn i allmän rättslära, Jacob Sundberg."
Prof Sundbergs hjemmeside er her:
http://www.ioir.se/index.html

læs hele DSM artiklen ! :
http://upl.silentwhisper.net/uplfolders/upload8/Hadde_Huntford_ratt.doc
fotos©webmasterView Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net