onsdag, juni 01, 2005

Fjendtlige ofre ?

helt utilstedeligt !
" de här brotten kan odla omotiverad och farlig främlingsfientlighet"
Ungdomsrånen i Borås föder motsättningar mellan svenska ungdomar och invandrarungdomar.
Av 20 anmälningar hade 15 misstänkta utländsk bakgrund. Samtliga offer utom två personer hade svenskklingande namn.-Det här är ett mycket komplext problem. Vi tror att det är slumpen som avgör vem som blir rånad. Och vi tror inte att de som rånar gör det bara för att de har invandrarbakgrund. Det handlar snarare om ett socialt utanförskap, säger Conny Svensson.
-Det som är mest allvarligt är att de här brotten kan odla omotiverad och farlig främlingsfientlighet, anser forskaren Tommy Andersson som gjort rapporten.

http://www.bt.se/bt/btartikel.asp?version=217344
Når man læser dette kvalificerede vås, må man glæde sig over at www.bgf.nu agter at udkomme som tabloid avis efter Metro modellen:
http://www.bgf.nu/sic/24.pdf
i forlængelse af Blekinge Tidendes logik, må man spørge sig om BT´s udhængning af de 4, fhv. 5, Hassan brøde fra Jordan, ankommet under Marianne Jelveds auspicier i 1986, ikke er stærkt krænkende og stigmatiserende?


View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net