torsdag, juni 02, 2005

Ryssk asylpaket: 500 dollars

i discountversionen, inkl. apati:
Människosmuggling
Utdrag ur några artiklar i Svenska Dagbladet, 2002.
Även från Ryssland kommer många asylsökande. Där finns enligt verket en rad resebyråer som säljer resor till väst där ett helt asylpaket med färdig asylberättelse ingår. Migrationsverket förespråkar fortsatt samarbete med ryska myndigheter och skärpta kontroller av fingeravtryck.
Ett asylpaket kostar 500 dollarSå lyder ett av de erbjudanden från de organisatörer av "asylresor" till Sverige och andra västeuropeiska länder som florerar i rysk press och på Internet.
Sedan lyder reklamtexten, i översättning:
"Jag ordnar berättelser för flyktingar. Den historia jag förbereder är sådan att även om asylansökan avslås, måste myndigheterna bevilja Er uppehålls- och arbetstillstånd."
"Jag håller förhör på sådant sätt som Migrationsverkets handläggare kommer att göra."

http://www.invandring.se/arkiv/2005/06/mnniskosmugglin_1.html
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net