søndag, juni 12, 2005

"Sverige i centrum"

To erfarne ex. socialdemokrater, Jan Milld og Björn Hammarbäck, tager sagen igen hånd med udgivelsen af en gratis avis efter Metro modellen. Trætte af løgn , fortielser, debat-censur, fordrejet statistik. Man kan ikke håbe for noget bedre for Sverige, end at denne avisen får landsdækkende udbredelse, og bliver den faktor der bryder isen og sætter en ny stadard for hvordan en demokratisk debat bør være. Lycka till härifrån - til Milld, Hammabäck, men främst Sverige.

http://www.sverigeicentrum.se/
af programerklæringen:
Låt mig säga så här: Sverige står idag inför allvarliga ekonomiska och sociala problem. Under de senaste decennierna har vårt samhälle genomgått mycket djupgående förändringar. Detta har skett utan att vi som väljare fått någon egentlig chans att rösta om detta.
Sverige har världens högsta skattetryck - ändå räcker inte pengarna. Det är något som inte stämmer! Vart tar alla pengarna vägen?
De samhällsproblem som nu tornar upp sig är till stor del ett resultat av en utebliven politisk debatt.
Faktum är att - trots ett presstöd på över 500 miljoner kronor årligen - den åsiktsmässiga mångfalden i svenska massmedia är strikt begränsad. Det finns frågor som helt enkelt är tabu. Inom vissa områden existerar en likriktning, som påminner om den i de forna öststaterna.
- Vårt samhällsklimat befrämjar hyckleri. Människor kan hysa vissa åsikter, men vet samtidigt att det inte "passar sig" att offentligt ge uttryck för dem. Och det handlar lika mycket om insikter som om åsikter. Vissa fakta betraktas som "obehagliga" och får därför inte nämnas.
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net