onsdag, juni 01, 2005

Sverige rasistisk enligt statslig utredning

"Professor" Masoud Kamali er på banen igen.Mona Sahlins darling, er ikke noget levende lys af åndelig skarphed.Deri ligner han sin velynder, Sahlin, som er ambitiøs men kører i en slags mental slowmotion, helt uden tvivlens nådegave. Det sidste er nok hendes største styrke.
Jeg gad nok se hvornår en svensk far sidst myrdede sin datter ? Jeg mindes det ikke. Og hvor er den vold og kriminalitet indvandrene udsætter Sverige og svenskere for? Nu hvor fredelige svenske mænd også må ta skylden for al patriakalsk vold mod kvinder. Danske `kvinnojourer´ befolkes til op mod 80 % af indvandrekvinder. Men vi ved det - det er kun hvide, kristne helst Nordeuropæere, der kan være racister, ikke de ædle vilde. Ak, ak, ak.Friedman om idologen Kamali:
Det finnes ingen svensk kultur.
Masoud Kamali var en av de sterkeste pådriverne for at regjeringen skulle innføre begrepet ”strukturell rasisme”. Med dette menes at rasisme blant annet har sitt utspring i etablerte samfunnsstrukturer som avspeiler Sverige som et svensk samfunn. Det er slått fast en gang for alle at landet Sverige er en ”mangfoldskultur”. Mangfoldskulturen skal respekteres og utformes videre. Det typisk svenske er erklært for uønsket, for politisk historie. Dette er en selvfornektende ideologi, mener Jonathan Friedman, professor i sosialantropologi på Universitet i Lund.
http://makeashorterlink.com/?Y20013E2B


"När Fadime Sahindal mördades av sin far framställdes mordet som en integrerad del av invandrarkulturen. När däremot en vit svensk kvinna mördas av sin far eller man beskrivs det av politiker och medier som att det inte har med kultur att göra alls. "
Sverige är ett rasistiskt samhälle där de som inte är vita diskrimineras och underordnas. Integrationspolitiken är en del av den diskrimineringen genom att dela upp människor i "vi" och "dom". Den bilden ger en statlig utredning som på onsdagen presenterar sin första rapport.
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=422196&previousRenderType=6
som modgift kan vi lige ta Pia Kjærsgaards krönike fra i forgårs 30 maj, på svenska. Den er i den bedste ende af hvad hun har skrevet:
Fas 2
Danmark är äntligen på rätt kurs på utlänningsområdet. Nu är det dags att genomföra fas 2, skriver Dansk Folkepartis ordförande och föreslår bl.a. gränskontroll, upphävande av permanent uppehållstillstånd och DNA-test av barn som är familjeanknytningsfall.
Av Pia Kjärsgaard
»Vi kan välja att bli ett starkare föregångsland« var något som den förre socialdemokratiske statsministern, Poul Nyrup Rasmussen framhöll som det långsiktiga drömmål som han tillsammans med De radikale hade föresatt sig när det gäller utlänningspolitiken.
http://upl.silentwhisper.net/uplfolders/upload0/kjaersgaard_lronike.doc
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net