søndag, juni 05, 2005

Usundt, sygt og degenereret ?

det er sådan nogle typer Dansk Folkeparti skåner Danmark for. Og hvis svenske politikere havde et minimum af gehør, ville de holde op med at obstruere Sverigedemokraterna, for det er disse de ender med at få:

ND deltog på European American Conference 2005
Helgen den 20-22 maj anordnades för andra året i rad en internationell konferens för europeiska ättlingar som strävar efter att bevara sitt folks särart och frihet. Över 500 nationalister deltog på konferensen som avhölls i New Orleans, Louisiana. Som värd stod den amerikanske politikern och nationalisten David Duke.

http://www.nd.se/nyheter/dokument.asp?dokID=262
Kunst og arkitektur, virker underligt bekendt, synes jeg. Fra Nationaldemokraternas parti program:
Målsättning
Byggarkitekturen och den offentliga konsten skall ha som mål att försköna samhället och skapa harmoni, välbehag och inspiration hos den enskilde medborgaren. Vackert och skönt är vad majoriteten av svenskarna uppfattar som vackert och skönt. På samma sätt som konstnären har frihet att ställa ut sina verk på ett galleri skall medborgaren ha rätten att slippa osund konst i sin vardag.
Åtgärd

Det svenska folket skall vara betygsättare av den offentliga konsten, inte konstnären själv. Sjuk och degenererad konst påverkar oss negativt och kommer på detta sätt att kunna undvikas på offentliga platser. Konsten skall om så är möjligt appellera till vårt folks kultur, vår historia, våra hjältar och våra erfarenheter.
Begränsa offentlig exponering av nedbrytande eller degenererande inslag såsom glorifieringen av perversioner, sjuk konst och framhävandet av amerikansk ghettokultur. Detta görs bäst genom att låta de boende i området själva välja vilken konst de vill ha.

http://www.nd.se/presentation/principprogram.asp
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net