onsdag, juli 20, 2005

Illusionen om det multikulturella England

Kommentator v. JP, forfatter til blandt andet "Et försvar for nationalstanten". Rådgivare for den f.d. danske statsminister Nyrop.Nu översatt:

Bakom bomberna

Torra siffror visar att Storbritannien har problem som är bredare än terrorn, skriver Ralf Pittelkow.Efter terrorbomberna i London hördes många appeller om att inte låta terroristernas ogärningar gå ut över vanliga muslimer. Dessa appeller var välmotiverade. Den mycket stora majoriteten av muslimer i Storbritannien (och i andra länder) tar avstånd från mord på civila i islams namn. Att låta dem betala för trosfränders terror är givetvis helt oacceptabelt.Välmenande röster, också i danska medier, nöjde sig dock inte med dessa appeller. De talade samtidigt om att terroraktionen stod i skärande kontrast till ett Storbritannien, som annars är sinnebilden av ett välfungerande och harmoniskt multikulturellt samhälle.En vacker bild. Det är bara ett problem med det: Den är fel. Torra siffror visar det.........................word doc.svenska:

http://upl.silentwhisper.net/uplfolders/upload4/bakom_bomberna.doc

Terrorister och moderata barbarer


foto © webmaster
Helle Merete Brix

Imamer och islamiska organisationer i väst får ofta oemotsagt framställa sig som moderata, fastän de allra flesta vill att Europa ska islamiseras och inte sällan har obehagliga kontakter med terroristernas nätverk. Låt oss i stället höra från kritiska journalister och forskare och från liberala muslimer och avfallna muslimer.Angreppet på London nyligen gör det viktigare än någonsin att få det fastslaget vilka som är liberala muslimer och vilka som inte är det. Varje terrorangrepp sedan 11 september har enligt min uppfattning stärkt de islamiska organisationerna och talesmännen i väst, som nu igen på våra TV-kanaler, om det så är DR, BBC eller CNN, får framställa sig som moderata. Sanningen är att de allra flesta av dem vill att Europa ska islamiseras och inte sällan har obehagliga kontakter med terroristernas nätverk.Våra medier berättar i stort sett aldrig något för oss om den målmedvetna propaganda som muslimska missionsorganisationer framgångsrikt har utfört i väst under många år. En av Europas få kända liberala imamer, Dalil Boubakeur, som är talesman för den stora moskén i Paris är så pessimistisk att han kallar liberal islam i Europa i dag för »dödsmärkt«.......................word doc, svenska

http://upl.silentwhisper.net/uplfolders/upload4/brix_svenska.doc

Valrörelse i Little Norway

de pakistanske "flygtninge" er hjemme på ferie, så Socialistisk Venstrepartis leder, Kristin Halvorsen, må stemmefiske hvor hendes potentielle vælgere er. Viser masseindvandringen fra sin mere groteske side. Næste år ser vi vel Lars Ohly i Somalia, Tyrkiet og Kosovo ? Andet kan næppe redde VP(K)


På stemmejakt i Pakistan

VALGKAMP. I morgen drar Kristin Halvorsen halve jorden rundt for å treffe nye velgere. Er hun ærlig, kan SV-lederen komme til å støte fra seg flere enn hun vinner. Heldigvis.
DET ER IKKE noe merkverdig ved at Kristin Halvorsen drar til Pakistan på dårlig skjult stemmefiske. Snarere er det en naturlig konsekvens av innvandrervelgernes økende betydning: Ved valget 12. september har 123 700 norske statsborgere med innvandrerbakgrunn stemmerett. Disse utgjør hele 12 prosent av velgermassen i Oslo, men ikke mer enn 3,6 prosent på landsplan..........................................

http://www.aftenposten.no/meninger/kommentarer/article1076526.ece

Hans Engells sommeragurk

vokser videre. Idag med det gamle trick at bringe det mindst muligt flatterende foto. En trick f.eks. Pia Kjærsgaard kender alt for godt:

View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net