tirsdag, februar 14, 2006

"Islam über alles"

foto © webmaster
fra Bent Jensens JP kronik idag, desværre log. in. :

Uanset motivet til at bringe de 12 tegninger af profeten Muhammed, hvoraf mange var ganske idylliske, har konsekvenserne af Morgenavisen Jyllands-Postens offentliggørelse en umådelig værdi. Al den falske bragesnak om, at der i virkeligheden ikke er nogen forskel på islam og andre religioner, er blevet ubarmhjertigt afsløret som det, den var - falsk tale, skriver dagens kronikør.
- Faktisk burde avisen hver dag genoptrykke de berømte 12 tegninger og ikke blot overlade det til andre aviser. Det ville være en understregning af, at offentliggørelsen i september sidste år ikke var en beklagelig fejltagelse, men en principiel og principielt rigtig redaktionel beslutning.
*********
- Vi har alle fået anskuelsesundervisning i, hvad der venter Danmark og Europa, hvis vi ikke for alvor sætter hælene i og siger nej til flere ublu islamiske krav. Islam er über alles og tåler ingen form for modsigelse.
*********
- Endelig - og det er også uhyre værdifuldt - har vi fået skilt fårene fra bukkene på den hjemlige scene.
Nu ved vi, hvor de virkelige tilhængere af ytringsfriheden er, og vi ved ligeledes, hvor de stortalende, men feje kapitulanter befinder sig - nemlig på redaktionskontorerne på Rådhuspladsen og i Pilestræde i København. Chefredaktør Tøger Seidenfadens udtalelse om, at Politiken godt »kunne finde på« engang at trykke en enkelt af de 12 tegninger - ikke i solidaritet med en betrængt kollega eller for selv at slå et slag for ytringsfriheden, men hvis det kunne tjene som dokumentation, er himmelråbende. Det ville svare til, at en mand står på havnemolen og betragter et menneske i havnen, som er ved at drukne. I stedet for spontant at kaste en redningskrans ud til den nødstedte, siger han til den druknende: En skønne dag kunne jeg godt finde på at hjælpe dig!

Palme, Lindh, Gudrun
i demokratier skriver man en kronik eller demonstrerer, i stedet for at slå nogen ihjel eller true med det.
Schyman mordhotad vid Fi-möte
http://www.expressen.se/index.jsp?a=525470

Svensk snæversyn
BT leder. Forebilleligligt megen info på lidt plads:
Af: ERIK MEIER CARLSEN
Sent torsdag eftermiddag henvendte den svenske efterretningstjeneste Säpo sig til partiet Sverigedemokraterne og bad dem lukke en internetside, der gengav billeder af profeten Muhammed. Dagen efter var mange svenske medier præget af en sen debat om ytringsfriheden. Politikere og journalister kritiserede fredag, at udenrigsministeriet i Stockholm sammen med Säpo havde presset Sverigedemokraterne, der er kendt for en indvandringskritisk linie, til at lukke internetsiden.
Den ansvarlige for hjemmesiden siger, at han lukkede siden sent torsdag eftermiddag, efter at Säpo og udenrigsministeriet havde orienteret ham om det "aktuelle trusselsbillede".
**********
-Et sørgeligt resultat af den svenske politiske kulturs snæversyn synes at være det meget høje niveau for racistisk vold, der findes i det svenske samfund, hvorimod forekomsten af racistisk vold i Danmark er på det allerlaveste niveau i Europa. Den EU-kritiske Drude Dahlerup var her i landet kendt for at tage den menige danskers bekymring for tab af national suverænitet og nærdemokrati alvorligt.
Sørgeligt at hun tilsyneladende er faldet for den svenske elites fordomsfuldhed.
http://www.bt.dk/leder:aid=420706/

Underkastelse?
docent Lars Berglund til Barometern, men ej publiceret. Gengivet med tilladelse fra forf.:
foto © webmaster
Gymnasieprästen Allan Willny beklagar sig över att "Vi har tappat känslanför det heliga" och att Jyllands-Postens karikatyrer på Profeten Muhammedbara är ett symptom på detta. (Barometern 08-02-06) Det är verkligen enonyanserad och förenklad bild av verkligheten.
Jag kan gott hålla med Willny om att vi tappat mycket av känslan för det heliga, men denutvecklingen har väl ändå de svenska prästerna själva varit med om attorsaka. Och hans beklagande över heligheten rimmar illa med att han i nästa ögonblick ger sig på en annan medmänniska och smädar denne offentligt såsom "främlingsfientlig gaphals" utan att denne har något som helst med dedanska karikatyrerna att göra. Har Willny kanske glömt bort 10 Guds bud ochsärskilt budet: "Du skall älska din nästa såsom dig själv"?
- En annan viktiga sak är att Willny inte förstått vad de danska karikatyrerna handlar om. Ty de handlar inte om någon kritik av Muhammed i sig. De skojar med hur självutnämnda muslimska präster tvingar unga pojkar och flickar att begå självmord i Guds och Muhammeds namn och samtidigt tamed sig så många oskyldiga i döden som möjligt. Ju fler döda desto mer fördelar lovar prästerna att dessa s k "martyrer" skall få i himlen.
- Pojkarna lockas framför allt med en fri tillgång på unga, vackra oskulder iparadiset. Men prästerna själva lockas tydligen inte bli martyrer av samma orsak! Vad de kvinnliga martyrerna blir lovade i himlen, det vet jag inte.Men fri tillgång på unga pojkar är det definitivt inte eftersom flickor inte har samma rättigheter som pojkar i den muslimska världen.
- En av de mest humoristiska bland de danska karikatyrerna anspelar på dessa martyrer. Muhammed i himlen ber den stora strömmen av manliga "martyrer"att ställa sig i kö eftersom alla oskulder var upptagna för tillfället.
-Rätten att på ett humoristiskt sätt skildra den ohyggliga verkligheten, hur den än är, har en lång tradition hos oss. Och muslimska fundamentalisterhar absolut ingen rätt att frånta oss den demokratiska rättigheten med hotom bojkott, ambassadbränningar, våld och mord.
- Tänk om någon präst i vårtland skulle lovat sina kristna bröder 40 kg guld om någon av dem mördadeden konstnär som ställde ut PISS-KRISTUS på Malmö konsthall för några årsedan.
Detta "konstverk ", som kulturradikalerna försvarade som symbol för"konstens frihet", var ju i sanningens namn mycket mer förnedrande förtroende kristna än vad de danska karikatyrerna någonsin skulle blivit ominte muslimska präster i Danmark hade blandat sig i leken.
- De danska karikatyrerna var inte tillräckligt uppseendeväckande, ty danska imamer blandade ihop dem med andra, riktigt kränkande bilder för att medvetet elda upp sina trosbröder mot Danmark och västvärlden. Efter detta prästerliga svek har danska regeringen nu bestämt att dessa präster inte längre skall få representera muslimerna i Danmark när det gäller integrationsfrågor. Vii Sverige borde kanske också se sanningen i vitögat innan det går alltförsnett här också!
- En annan viktig sak, som vi måste ha i minnet, är att Jesus var en"fridsfurste", som predikade kärlek till mänskligheten, medan Muhammed varen "krigsfurste", som predikade det "heliga kriget" mot alla oliktänkande och som inte hade någon som helst misskund med dem som inte villeunderkasta sig hans diktatoriska och maktfullkomliga lära.
Att tala omMuhammed som en tolerant, kärleksfull Profet, vilket många under de senaste veckorna gjort gällande i våra massmedia, är därför helt oacceptabelt urvetenskaplig synvinkel.
- Islam har hittills alltid inneburit teokratisk diktatur. Sen får var och en tro vad den vill!Så vitt jag vet finns det inget muslimskt land idag som inte erövrats utan någon form av hot, svek, våld och hänsynslöst förtryck. Att påstå något annat är att kränka alla de miljoner människor som mördats eller gjorts till slavar i Islams och Muhammeds namn under historiens gång.
- Detta maktfullkomliga våld med religiösa förtecken hyllas dessutom fortfarandesom en gudabenådad handling i många muslimska länder. Den Saudiarabiskaflaggan är ett bra exempel på detta. På grön botten sitter den ständigt upprepade, muslimska sentensen "Det finns ingen annan Gud än Allah ochMuhammed är hans Profet". Under detta citat finns symbolen för Muhammed, iform av hans heliga svärd. Svärdet påminner muslimerna om det ständigtpågående "Heliga kriget" (jihad) mot alla "otrogna" som ännu inteunderkastat sig Islam. Ordet Islam betyder för övrigt just"underkastelse". - - Detta, tycker jag att alla sanna demokrater skall ta sigen verklig funderare över. Särskilt nu när våra politiker tillåter att enaldrig sinande ström av muslimer bosätter sig här.
Enligt Islamic Center iMalmö är minst 10% av dem fundamentalister, vilka anser sig ha den enda rätta "känslan för det heliga" som Willny efterlyser. Och de är beredda attkämpa för det med Muhammeds moderniserade form av svärd, nämligen bomber,vilket just de s. k. "frivilliga martyrerna" vittnar om.
Lars Berglund, docent i sydostasiatisk konst

Underkastelse
censur eller selvcensur. Jeg ved ikke hvad der er værst
Spray stängde sajt med Muhammedkarikatyr
Internetleverantören Spray stängde på måndagen en hemsida som tillhör ett litet bokförlag som ger ut feministisk litteratur, och som publicerat en av de omtalade Muhammedkarikatyrerna. I en kommentar på sidan antyds att Muhammed var en pedofil.
- Det här är känsligt material, även om det inte är direkt olagligt. Jag tycker att det är en kränkande sida. Jag reagerade starkast på texten, säger Danny Aerts, vd på Spray, till DN.se.Han uppger att Säpo inte har kontaktat Spray angående bokförlagets publicering av Muhammedkarikatyren.
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=521199&maNo=-1
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net