tirsdag, marts 21, 2006

A close shave

i London. Så blev det ikke denne gang:
A terrorist cell allegedly linked to al Qaida planned to blow up pubs, nightclubs and trains in a bombing campaign in the UK, the Old Bailey has heard.
Some members of the seven strong gang, all British citizens, had trained at terror camps in Pakistan where they hatched the plot after practising causing explosions with ammonium nitrate and aluminium powder, it was alleged.
The plot to kill and maim is said to have involved 600 kg of ammonium nitrate fertiliser.

Nightclubs 'target of terror cell'
Og Madrid slap også
hvor lang tid ad gangen går det godt ?
En spansk dommer har tiltalt 32 personer - de fleste fra Algeriet - for at tilhøre en islamisk terrororganisation og for at have forsøgt at sprænge Højesteret i Madrid i luften for to år siden.
32 terrorister tiltalt i Madrid

Fornedrende
...også for Freiwalds, der dog ikke synes at have nogen nedre smertegrænse. den anonyme deltager i SD konkurrencen, må få sig en god latter:
»Historien är redan tidigare förnedrande för Sverige som nation.
Den handlar om att en svensk diplomat i Syrien får hot framförda till sig av regimen. Syrien är en av världens främsta skurkstater:
Frånsett att regimen förtrycker sitt eget folk och försöker dominera grannstaten Libanon så stöder den också terrorism, i den mån inte statens egen säkerhetstjänst utför den.
- Nu hotade man Sverige. Anledningen var alltså att en skämtteckning av profeten Muhammed publicerats i Sverigedemokraternas nättidning. -
- Teckningen visade en frånvänd profet som speglade sig i en handspegel som censurerade ansiktet med en svart ruta. Varför man just reagerade på detta är svårt att säga med tanke på att flera dagstidningar och hundratals andra svenska webbsidor publicerat bland annat Jyllands-Postens teckningar.Men hotet var tillräckligt för att få utrikesministern att tappa sans och måtta.
- Hon tycks - är det väl fastlagt nu - ha struntat i grundlagens bud och låtit sin politiska stab ingripa mot yttrandefriheten.
I går avslöjades också uppgifter som tydde på att hon i brev till Jemens - en annan diktaturstat - regering skrutit med att den svenska regeringen stängt webbsidan.*
- Laila Freivalds har gjort nästan allt fel. Nu gör hon till slut en rätt sak, tar konsekvenserna och avgår. Tyvärr framgår det av hennes uttalanden i dag på morgonen att hon inte ångrat sig, och inte förstår vidden av sitt felaktiga handlande. Det är bara för att frågorna om lögnerna hindrar den övriga verksamheten. Bara den bristen på insikt gör henne olämplig som utrikesminister.
Ett rätt till slut: avgång

*se notitsen fra Yemen nedenfor

Stram om bagen når du ber´?
italienerne har check på moden:
»They're high around the waist, wide around the leg and have lots of pockets for holding watches, bracelets, glasses and other knick-knacks.
A new line of jeans designed by a small company in northern Italy caters to Muslims seeking to stay comfortable while they pray.
"As far as we know we're the first, at least in Italy," said Luca Corradi, who designed Al Quds jeans.
The bagginess is to ensure the wearer avoids stiffness while bending down repeatedly during prayers. The pockets are for holding all the accessories Muslims have to take off while they worship. And the jeans have green seams -- because green is the sacred color of Islam.«

Islamic jeans
http://www.alqudsjeans.com/inglese/chi_siamo.html


Pålidelig enhed ?
Last week three Muslim conscripts of the Austrian army refused to salute the Austrian flag because this was incompatible with their faith.
The Austrian paper Die Presse (18 March) reported that three soldiers of the Maria Theresia barracks, where most of the 1,000 Muslim soldiers serve, refused to salute the flag at a parade and instead turned their backs on it. The soldiers were not disciplined. However, an imam was summoned to issue a fatwa stating that Muslims are allowed to salute the Austrian flag.
- Austrian Army officers have complained that Muslim conscripts – about 3,5% of the Austrian armed forces – are unable to do most jobs because they have permission to pray 5 times a day, no matter what job they are performing at the time. Some who attend Friday Prayers stay away for the rest of the day.
- Following the incident the Austrian defense minister Günther Platter announced that the army will engage imams as permanent chaplains in order to mediate future conflicts. Die Presse suggests that it would be better to follow the example of the Austrian police and appoint Muslim officers to command Muslim recruits.

Muslim Soldiers Refuse to Salute Flag

»Was Platter nicht sagt: Mit diesen jungen Soldaten gibt es immer wieder Probleme. In der Maria-Theresia-Kaserne wird etwa bestätigt, dass jüngst bei einem Vorfall von jungen Moslems die Flaggenparade verweigert wurde. Das sonst nicht immer so verständnisvolle Militärkommando akzeptierte dies, bis die Islamische Glaubensgemeinschaft vermittelte. Ob es in solchen Fällen noch eines frommen Heeres-Imams bedarf, kann vorsichtig bezweifelt werden.«
Der Verteidigungsminister will Imame im Heer
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net