søndag, marts 12, 2006

Post Festum

Hvis BT´s foreløbige referat står til troende, tyder meget på at Danmarks opposition, i virkeligheden fører en egyptisk valgkamp, der var overstået for 3 måneder siden. Men det er da altid bedre, end ikke at have noget at rive i.:
Sådan tændtes hadet
Af: ERIK MEIER CARLSEN
I kølvandet på Muhammed-sagen har utrolig megen debat handlet om, hvorvidt Fogh-regeringen begik en fatal fejl, da statsministeren afviste at mødes med 11 muslimske ambassadører.
Sandheden er imidlertid, som B.T. i dag kan dokumentere, at egypterne i de første to måneder med alle midler søgte at køre konflikten op - efter alt at dømme af én grund: Det forestående valg i Egypten fra 9. november til 1.december.
Den egyptiske regering havde hårdt brug for at styrke sit image som Islams forsvarer, fordi den farlige opposition, det Muslimske Broderskab, stod til en massiv fremgang, ja, formentlig har et flertal i befolkningen bag sig.
Tegningerne tilbød en enestående chance: Den kunne forene alle muslimer - både USA-venner og USA-fjender - i fælles forargelse.
Den egyptiske regering og den særligt aktive ambassadør, Mona Omar Attia, i Danmark brugte fra starten sagen til at skabe maksimal konflikt.

*********
Den egyptiske regering lod ambassadør Attia tage initiativet til at sende et brev til Fogh. Et brev, underskrevet af i alt 11 muslimske ambassadører, der havde formuleret sig sådan, at Fogh var nødt til at svare afvisende.
Brevet overtrådte alle diplomatiske spilleregler: Det var stilet til statsministeren - ikke til udenrigsministeriet, som al diplomatisk aktivitet normalt er rettet mod.
Brevets indhold blev lækket til dagbladet Politiken, før regeringen officielt havde forholdt sig til det. Brevet indeholdt et komplet urealistisk krav om, at Fogh skulle »tage skridt« mod Jyllands-Posten »i henhold til loven............«

http://www.bt.dk/leder:aid=426688/

Marianne Jelved
kandiderer stadig ivrigt til stormufti af Cairo. Gid det dog må lykkes hende. Mon ikke hun så kan fixe en redaktørpost til Seidenfaden på Al-Ahram Weekly, inden han blamerer sin avis yderligere?
Jelved i skarpt angreb på Fogh
Fogh er en farlig mand, når han bruger sine evner til at splitte Danmark, lyder anklagen. Jelved mener, at Fogh bevidst holder "udlændingegryden i kog" for at bevare sit flertal.
http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2006/03/11/204645.htm

Ny vælgerlussing til Socialdemokraterne
forstå det hvem som kan. Man skal måske bemærke at målingen er fra før den skandaløse DIIS konference:
Der er ekstra mandater til Dansk Folkeparti og ny nedtur til Socialdemokraterne i den seneste Vilstrup-meningsmåling i Politiken.
I målingen når Dansk Folkeparti op på 17,4 procent, mens Socialdemokraterne går tilbage til 22 procent.

http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2006/03/12/091951.htm

Villy Søvndahl og valgforsker Andersen trøster sig med denne analyse:
»I den første fase under krisen vil højrefløjen vinde, og det gør den, selv om det da falder i øjnene, at statsministeren ikke kan holde skansen for sit parti. I den næste fase, hvor eftertænksomheden melder sig og det danske omdømme i udlandet skal genrejses, vil danskerne have tabt tilliden til de borgerlige partier, siger Søvndal.« (Søvndahl)

»Hele det tryghedssøgende Danmark, som bliver meget urolige under en krise som den aktuelle, går til Dansk Folkeparti. Og de kommer fra Venstre«, siger han. (Andersen, der får vælgervandringen til at lyde som en neurose, snarere end et rationelt skøn)
http://politiken.dk/VisArtikel.iasp?PageID=442893
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net