lørdag, maj 20, 2006

Another attack on freedom of speech

the Dutch writer Ebru Umar, of Turkish background, was attacked in Amsterdam by two Moroccan young men. She was hurt, but not seriously. She has been lucky. It was just a warning.
Ebru Umar took over Theo van Gogh's weekly column in the daily newspaper Metro. The Dutch media mentioned this yesterday and today. Ms Ebru Umar confirmed the story. The Moroccans probably wanted to convince her once more that Islam is a religion of peace.

Dhimmiwatch
Zachtei

Bevar en protestantisk kernekultur

som sædvanlig "mitt i prick" og grundene til at Auken og Helvegs attentatforsøg mod folkekirken er en fejltagelse (se f.eks. Svenska Kyrkan)
Berlingske Tidende 21. maj 2006
Af Kasper Støvring, ph.d.-stipendiat
- "Den aktuelle kritik af religionens indflydelse i det danske samfund er ofte baseret på principper: Stat og kirke bør adskilles og religionerne ligestilles, hedder det. Eller kritikken går på en bestemt fortolkning af forkyndelsens indhold: Kristendom er overtro, islam er anti-demokratisk.Men de principfaste kritikere ser dermed bort fra den betydning, religionen har som kulturel faktor. Det gælder for Danmarks vedkommende, at landet historisk set har haft en protestantisk kernekultur. Og denne kultur er bevaringsværdig af især tre grunde.

- Den ene er hensynet til sekularismen. Den bedste måde at sikre sekularismen på er ikke nødvendigvis gennem en formel, organisatorisk adskillelse af stat og kirke. Så risikerer vi bare at få en aggressiv sekularisme som i det katolske Frankrig. Her står kirken stærkt, og staten er derfor med vold og magt tvunget til at uddrive religionen fra det offentlige rum.Den erfaring kalder på en pragmatisk tilgang for at sikre sekularismen herhjemme. Nemlig, at vi bevarer vores folkekirkeordning. At præsterne er statsansatte tjenestemænd, gør dem i høj grad loyale i forhold til det samfund og den stat, folkekirken er en del af, som Povl Götke skrev i Berlingske Tidende for nylig.

I Danmark har den protestantiske religion derfor været præget af og har selv præget en kultur, der er positiv over for oplysning, erhvervsliv, kvinders ligestilling samt kønslige og religiøse minoriteter.Så sekularismen sikres bedst som et liberalt gode, hvis folkekirken fortsat nyder særlig status og særlige privilegier. For dermed understøtter staten den religion, nemlig protestantismen, som selv anerkender adskillelsen mellem religion og politik. Staten og politikerne behøver ikke hele tiden at gribe ind over for den dominerende religion. For protestantismen gør netop adskillelsen mellem de to regimenter til en bærende del af selve den kirkelige forkyndelse.

- Den anden grund til at bevare en protestantisk kernekultur er, at den skaber gensidig tillid mellem fremmede mennesker. Tillid er nemlig helt afgørende, hvis man skal opbygge tætte sociale strukturer og komplekse sociale organisationer. Altså det, som er fundamentet for demokrati og store økonomiske virksomheder.Internationale undersøgelser viser da også, at lande med en protestantisk historie har formået at udvikle høj økonomisk vækst og stabile liberale demokratier. Det gælder primært de skandinaviske lande, men også lande som Holland, Canada og New Zealand.Næsten uden undtagelse har protestantiske lande en langt mere veludviklet tillidskultur end islamiske, men også katolske lande. Det har at gøre med, at lokalt kontrollerede organisationer fremmer gensidig tillid, hvorimod store, hierarkisk opbyggede og centraliserede bureaukratier har en tendens til at nedbryde gensidig tillid. Det er forskellen på de protestantiske kirker og den romersk-katolske kirke.Velstående og demokratiske lande med høj grad af tillid mellem borgerne bygger altså historisk på den protestantiske kristendom med dens høje arbejdsmoral og tro på privat initiativ. Hertil hører også en udbredt tro på individets frihed kombineret med en sund skepsis angående dets naturlige tilbøjeligheder.

- Og her står vi ved den tredje værdi, der kendetegner protestantismen: Forestillingen om personlig skyld og ansvar. Som borgere i et protestantisk land lærer vi, at vores fejl i bund og grund skyldes os selv, og vi må derfor også selv tage ansvaret for vores fejl. Dermed er vi i stand til at udvikle en kultur, hvor vi øver selvkritik, søger tilgivelse og prøver at forbedre os.Den modsatte opfattelse – at vi er ofre for andres undertrykkelse – fremmer derimod en kultur domineret af konspirationsteorier.Den opfattelse præger i høj grad de islamiske lande, som derfor hænger fast i armod og ufrihed. Man når aldrig frem til en indsigt i sin egen kulturs fejl, men farer i stedet aggressivt frem mod det »undertrykkende Vesten«


Sophie Scholl - Die Letzen Tage

en film om samvittighed, mod og moralsk modstand. Findes på DVD i Danmark nu. Den fik helt fortjent rosende anmeldelser. Man forstår hvorfor Jan Milld omtaler den indgående. Bygget på en bog, men først og fremmest på Gestapos originale forhørsprotokoller. Der er så meget at glæde sig over i denne film, at jeg skal nøjes med at nævne én ting : Sofie fik ret da hun spåede at Folkedommeren Roland Freisler (også 2o juni attentatmændenes bøddel) snart ville lide samme skæbne som hun selv
Anbefales på det varmeste. Fotos: Filmens Sophie Scholl, Julia Jentsch og virkelighedens

Islamist ThreatsTo Dutch PoliticianBring Chill at Home

og så er en artikel jeg efterlyste forleden kommet online (via Filtrat-Robert Spencer). Enhver forbindelse med ovenstående postering, må opfattes som fuldstændig tilfældig

Wall Street Journal

følgende er selvfølgelig også helt uden forbindelse med Sophie Scholl. Hvad skal da også den med ytringsfrihed, der ikke har noget at ytre? Og ligefrem forsvare andres, det er vel at stramme den ? Længe leve Tøgerismen og den anstændige tavshed.

"Ytringsfriheden får ikke ubetinget opbakning blandt danskerne. Et flertal af danskerne afviser, at ytrings-friheden altid skal gå forud for hensynet til religiøst funderede regler og traditioner. Hos danske muslimer er afvisningen af ytringsfriheden som vigtigste princip endnu større."

Frihed under pres

Formanden for Trykkefrihedsselskabet, Lars Hedegaard, hæfter sig mere ved de 50 pct. af muslimerne, der mener, at ytringsfriheden aldrig bør stå over religiøse hensyn:»Tallet viser, at Danmark har åbnet sig for en talstærk befolkning, der står fuldstændig uden for vores politiske kultur. Efterhånden som muslimernes andel af befolkningen vil vokse, tror jeg, at friheden og demokratiet vil komme under pres,« siger Lars Hedegaard.

Ringe opbakning til ytringsfrihed

De pæne danskere
Pænheden, den politiske korrekthed og konfliktskyheden har i sandhed sat sit præg på mange danskeres holdning til ytringsfriheden.

Angantyr

The march of Islam

Telegraph anmeldelse af 'The War of the World'
Nuclear power is not the only weapon Iran has at its disposal – its population is growing seven times faster than Britain’s. In this exclusive extract from his new book, Niall Ferguson reveals how Islam is winning the numbers game [...]

- Consider Morocco, where the population growth rate is seven times higher than in neighbouring Spain. At the very northernmost tip of Morocco, directly opposite Gibraltar, lies the tiny Spanish enclave of Ceuta, one of the few surviving remnants of Spain's imperial past. Today, however, it is no longer an outpost of an aggressively expansionist European empire, but a defensive bulwark maintained by a continent under siege. Camped outside Ceuta are thousands of people from the Maghreb and beyond, some fleeing zones of conflict, others simply seeking better economic opportunities. Here they sit for days, waiting for a chance to sneak past the Spanish border patrols. The European Union has responded by subsidising the construction of a five-mile border fence, equipped with razor wire, watchtowers and infra-red cameras.European officials admit that they have no idea how many people are making their way illegally into Europe. About 50,000 illegal immigrants are seized at Europe's ports or at sea every year, but it is impossible to say how many get through or die in the attempt.

The Telegraph

"Ikke svært at være offer"
jeg lovede at vende tilbage me Kirsten Damgaards samtale - eller rettere - interview, med Yvonne Ridley:
(foto © webmaster)
På konferencen Islamophobia – a dilemma in the West havde jeg lejlighed til at tale med en af talerne, Yvonne Ridley politisk redaktør på Islam Channel og ny kendt konvertit fra 2003. Yvonne Ridley var den dag iført stramt al-Fateh tørklæde dækkende hår og hals. Dertil foundation , lip-gloss , og svag øjenmake-up . På det ene revers en nål med det palæstinensiske flag, på det andet et badge med nummeret 727 , en henvisning til Omar Deghayes fangecelle i Guantanamo.
- I sin tale i Bella Center havde hun under stort bifald nærmest undsagt sig sit britiske statsborgerskab ”Min tro definerer mit nationale tilhørsforhold !” og efter have talt om vestens forfald, på især det familiemæssige og sexuelle område slog hun fast :

”Vi ønsker ikke at blive som jer” og ”vores værdier er forskellige fra jeres ”.Derfor spurgte jeg hende om, hvilken specifik islamisk værdi hun ville fremhæve og - såfremt hun havde politisk magt dertil - omsætte til praktisk politik i sit europæiske land ?
Afvist af Politiken og Information. Synd for deres læsere for det er det eneste jeg har læst, der går ind under propagandaforetagenets bastante paroler. Det burde asviserne have gjort, men de mødte jo knapt op.
"Ikke svært at være offer" - word dokument

View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net