mandag, juli 16, 2007

Myten om den restriktiva flyktingpolitiken

Citat: (klik grafik!)
I dagsläget tar Sverige emot radikalt fler flyktingar än något annat land i hela västvärlden – inte bara genuina utan även påstådda. Nästan inga andra länder accepterar t ex invandrare som vilseleder asyllandet om sin identitet – immigrationsländer som Australien skickar tillbaka samtliga [pdf]. Sverige tar däremot emot även de som önskar lura sig in – över 90 % av de invandrade ”flyktingarna” har kastat sina dokument. Sveriges utlandsfödda population uppgår idag till 14 % av befolkningen *– det är fler än i USA under något år genom hela 1900-talet.
Citat:
Men Sveriges självuppoffrande slutar inte där. När flyktingarna väl fått uppehållstillstånd erbjuds de världens mest generösa välfärdsförmåner. Jämför med hur andra länder vanligen gör: Kanadas starkt selektiva invandring förutsätter garantier om privat försörjning. USA har sedan 1996 i praktiken tagit bort alla socialbidragsmöjligheter för invandrare. Inte ens i grannskapsländerna Syrien, Jordanien och Libanon har irakier som invandrar någon automatisk rätt till arbete, skola eller hälsovård. Men i Sverige har nyanlända rätt till gratis språkundervisning, gratis tolkar, socialbidrag, a-kassa, arbete efter bara 4 månader, gratis skola, gratis sjukvård, gratis universitet… Helt nya bidragssystem har införts särskilt för invandrare: “äldreförsörjningsstöd” låter inte invandrarkopplat men kom till för att försörja pensionerade flyktingar som inte har arbetat ihop till pension i Sverige.
Citat:
Sverige har istället inriktat sig helt på flyktingar, på senare år främst från Mellanöstern, Östeuropa och Afrika. Enligt migrationsforskaren Rainer Müntz har invandrare från Afrika och Mellanöstern den klart lägsta utbildningsnivån av alla invandrargrupper till Europa [pdf]. Samtidigt investerar Sverige mest i R&D av alla stater – vi behöver lågutbildade kanske allra minst [pdf]. Sveriges invandring är tvärtemot andra länder nära fullständigt inriktad på flyktingarnas behov istället för samhällets.

Ulf Petterson blog
* 23 % inkl. efterkommere. Blogindlægget skal givet læses som en reaktion på den seneste journalistoffensiv over Irak stramningerne. Man ser , at indvandringen til Sverige, sammenlignet med f.eks. EU gennemsnittet, har karakter af ren afståelse af land.

Om venlige svenskere og intolerante danskere
"I think people don't want to work because if you want to you can," said Mithal Romi, a 41-year-old Iraqi who arrived in Sweden with his wife and three children in 1996.
He learned Swedish and thinks other Iraqis should do the same, adding that thanks to a generous welfare state "integration is easier in Sweden than in other European countries like France".
"The state gives you everything when you arrive. Swedes are more tolerant than Danish people" for example, he said.

Rosengaard, an immigrant haven in Sweden

Scruton : Hvorfor har venstrefløjen kapret miljøet ?

(hvad enhver kan forsikre sig om her). En analyse. Og hvorfor har Danmark forresten ikke noget grønt parti i parlamentet, hvis man da bortregner "de rød-grønne" SF´ere, som ikke er "ægte grønne", men sidste dages hellige røde.
While the Left pursues environmentalism to advance its global agenda, conservation is best entrusted to local stewardship.
Conservatism is about preserving intrinsically valuable things—economic capital, social capital, and natural capital. I use the word “capital” deliberately, for its opponents say that conservatism is nothing but the apologetics of capitalism. That is absolutely right—provided you understand that capital embraces many things that are not translatable into economic terms.
Roger Scruton: A Righter Shade of Green


Walraff skal læse højt
antagelig. Der var nok dem der hellere vil have undværet stormoskéen:

Seinem Kollegen Martin Walser, der den Vorschlag als „kolonialistische Anmaßung“ kritisierte und behauptet hat, „es gibt genug Muslime, die das Buch kennen“, hält Wallraff „Ahnungslosigkeit“ entgegen: „Das kann nur jemand sagen, der abgehoben am Bodensee lebt, wo er es nicht mit muslimischen Nachbarn zu tun hat. Leider sind die ,Satanischen Verse' in der islamischen Welt nur wenigen Intellektuellen bekannt. Sie wurden bisher weder ins Türkische noch in eine arabische Sprache übersetzt, und auch in Deutschland finden sie keinen Moscheegänger, der das Buch auch nur in Auszügen gelesen hätte.“
FAZ Wallraff will Rushdie lesen

Nabo til islam
Jeg husker Cypern fra før invasionen - fra 1969 - ligesom sikkert mange danske FN udstationerede fra 1964 og frem :
"What occupation? What ethnic cleansing? All traces of Greek history in the occupied north have been eradicated, from cemeteries to streets to villages and towns. 200 thousand Greek Cypriots were forced to leave their homes to “make room” for 140,000 settlers from Anatolia. They occupy Greek Cypriot homes, with Ecevit photographs on bureaus, even take title of stolen property. This is not true, it is Greek Cypriot propaganda! The bulldozing of Greek Cypriot homes is daily, mostly for developers from the USA and EU countries, with Washington encouragement. No, that cannot be true! Ankara and Washington are masters of denial."
George Gregoriou, Professor, Critical Theory and Geopolitics

NATO- tid
"Ett ypperligt sätt att försäkra sig mot ett eventuellt framtida ryskt hot, är ett svensk medlemskap i Nato. Denna demokratiernas försvarsgemenskap borde Sverige ha gått med i för länge sedan av principiella skäl: vi är en del av den fria världen och borde därmed också solidariskt ställa upp på försvaret av de värden vi har gemensamt med andra folkstyren. Under kalla kriget hade vi också, bakom den falska neutralitetsfasaden, ett hemligt samarbete med Nato."
Nato är vår trygghet
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net