torsdag, august 16, 2007

»Sammenhængskraft er kulturelt betinget«

Af Kasper Støvring, pd.d.-stipendiat og forfatter, København
Sammenhængskraft er blevet et af tidens mange plusord, der ofte prædikes fra højeste sted.

Senest udtalte statsminister Anders Fogh Rasmussen i sin grundlovstale: »Hvis vi skal opretholde den stærke sammenhængskraft, der er så væsentlig for Danmarks fremgang og stabilitet, er det nødvendigt, at vi også i fremtiden møder hinanden i det offentlige rum som mennesker og borgere i Danmark«. [...]
Statsministerens ord om den nødvendige sammenhængskraft var altså eksplicit kritisk vendt mod religionen.
Men faktisk er religion en vigtig normbærer og medvirker derfor også til at skabe sammenhængskraft. Det kommer selvfølgelig helt an på religionens karakter. Hvor den islamiske lovreligion har en tendens til at svække et samfunds sammenhængskraft, gælder det modsatte for den kristne protestantisme, som også har formet kulturen her i landet.
Det afgørende ved protestantismens historiske gennembrud var, at dyder som ærlighed og gensidighed for første gang i vidt omfang blev praktiseret uden for familien. Den protestantiske etik fremmede desuden hårdt arbejde og sparsommelighed med udsagn som ”du skal tjene dit brød i dit ansigts sved”. I protestantiske lande som de nordiske har der derfor været mere velstand og generel tillid end i de katolske, sydeuropæiske lande, for ikke at tale om de islamiske lande i Mellemøsten. [...]
Af samme grund er normer for gensidighed og samarbejde meget svære at skabe på tværs af kulturelle grænser. Et blik på det danske samfund synes at bekræfte, at sammenhængskraft vanskeligt kan opstå mellem etniske og religiøse grupper.
Muhammed-krisens efterdønninger har i hvert fald afsløret en dyb mistillid mellem danskere og de muslimske grupper, der ikke er loyale over for nationen, men i stedet bekender sig til den tværnationale religiøse menighed. Mistilliden næres ved udtalelser som dem, talsmanden for Islamisk Trossamfund, Kasem Ahmad, for nylig kom med, da han opfordrede til udstedelsen af en fatwa mod Jyllands-Posten og Pia Kjærsgaard efter rettens frikendelse af dem for deres brug af ytringsfriheden.
Og tilliden mellem etniske grupper? Måske består et af vor tids sidste tabuer deri, at sammenhængskraft kan forudsætte etnisk forbundethed. Altså at man tilhører samme slægt. Det har i al fald været betingelsen for freden og tolerancen i de etnisk og religiøst - og det vil sige kulturelt - homogene velfærdsstater i Skandinavien.[.]En tillidskultur som den danske har traditionelt været at ligne med et økologisk ligevægtssystem, hvor flertallet bidrager aktivt til det fælles bedste, imens få individer kører på frihjul. Lad os ikke håbe, at kulturblindhed eller ligestilling af alle kulturer vil gøre en ende på denne følsomme balance.

Jyllands Postens kronik

187 voldtægter i Småland på seks måneder
Småland - godt 700.000 mennesker i et tyndt befolket landskab:
Idag anmäls lika många våldtäkter bara i Småland som det gjordes i hela riket under slutet av 60-talet.
Smålandsnytt visade härom kvällen följande statistik över ökningen av anmälda våldtäkter från våra län:
"I Kalmar län med 44 procent, i Jönköpings län med 103 procent, och i Kronobergs län med hela 211 procent. [..]
Det är en skrämmande utveckling som sker men som vanligt är det väldigt känsligt att skriva om detta ämne. Anledningen till detta är givetvis att så många invandrare är inblandade i just dessa övergrepp och inte minst personer från Mellersta Östern och då särskilt personer med islam som sin religion.
I Brå:s utredning om brott bland svenskar och invandrare är just våldtäkt det brott som invandrare är mest överrepresenterade. [..] Om Brå hade tittat på enbart personer från Mellersta Östern och Nord Afrika hade siffrorna varit mycket högre.
I Sverige anmäldes nästan 4300 våldtäkter under 2006 och under första halvåret 2007 anmäldes ca 2330 våldtäkter. Eftersom juli och augusti är de månader med absolut mest våldtäkter kommer med stor sannolikhet ett mycket obehagligt rekord att slås under 2007, risken är stor att det kommer att anmälas över 5000 våldtäkter i år.
I Norge anmäls ca 800 våldtäkter och i Danmark ca 500 våldtäkter varje år.
Thoralf Alfsson
Sammenligningsvis: København - region hovedstaden, 1. 636 .749 mennesker: 32 anmeldte 1. kvartal 2007

Sverige behöver en ny terrorismpolitik
det tør jeg godt spå: der bliver brug for det beredskab:
Säpo har inte tillräckliga kunskaper för att hantera det internationella terrorhotet. Den svenska terrorismbekämpningen är bristfällig och dåligt organiserad, och Säpo klarar inte av att hantera situationen utan hjälp utifrån.
Det skriver i dag MAGNUS RANSTORP, forskare vid försvarshögskolan.

Tøger-argumentet
holder ikke en meter. At Chukri kender kunsthistorien så dårligt, gør ikke noget. Han er kun 29 og kan nå det endnu.
För varje avslag som enbart motiveras med eventuella hot får teckningarna också ett konstnärligt värde som de faktiskt inte lever upp till. Det hindrar inte Vilks att hålla Konst-Sverige som gisslan genom att utmana såväl konsthallarna i Malmö och Lund som Moderna museet. Men rätten att häda innebär faktiskt inte en skyldighet att ställa ut vilken hundskit som helst.
RAKEL CHUKRI Who let the dogs out?

Vilks har skrevet til Lars Nitve, Moderna Museet (tidl Lousiana), der naturligvis er en renskuret dukse- og tøsedreng, (godt Lousiana fik den rigtige direktør, Tøjner) - men sandelig om ikke Barometern har vovet at trykke en tegning . Uha,da,da....................
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net