tirsdag, august 14, 2007

The Coming Urban Terror

The Coming Urban TerrorSystems disruption, networked gangs, and bioweaponsFor the first time in history, announced researchers this May, a majority of the world’s population is living in urban environments. Cities—efficient hubs connecting international flows of people, energy, communications, and capital—are thriving in our global economy as never before. However, the same factors that make cities hubs of globalization also make them vulnerable to small-group terror and violence.
City Journal, læs evt. Robert D. Kaplan THE COMING ANARCHY

Robert D. Kaplan
"In affairs so dangerous as war, false ideas proceeding from kindness of heart are precisely the worst. . . . The fact that slaughter is a horrifying spectacle must make us take war more seriously, but not provide an excuse for gradually blunting our swords in the name of humanity. Sooner or later someone will come along with a sharp sword and hack off our arms."
ON FORGETTING THE OBVIOUS

Henryk Broder interviewer Ibn Warraq
Er verfasste das islamkritische Buch "Warum ich kein Muslim bin" und schreibt aus Angst vor einer Fatwa unter falschem Namen: Im Gespräch mit SPIEGEL ONLINE erklärt Ibn Warraq, warum der Westen einen Kalten Krieg gegen den Islam führen muss.

SPIEGEL ONLINE:"Dieser Kalte Krieg kann 100 Jahre dauern"

"Pakistans befrielse"

på Rådhuspladsen i dag indtil kl.21. Vender lidt udførligere tilbage. Fotos © Snaphanen , klik f. helskærm !
Eurabia kan blive realitet
Af Lone Nørgaard, Lektor, Cand. Mag.
I FORBINDELSE med Jørgen Ullerups artikel "Øget modstand mod stormoskeer" (9/8) optræder en faktaboks med følgende tal:


Muslimer i EU Antallet af muslimer i
EU-landene er opgjort til godt 13.900.000. Heraf bor: * 3,5 mio. i Frankrig. * 3,4 mio. i Tyskland. * 1,5 mio. i Storbritannien. * 1 mio. i Spanien. * 945.000 i Holland. * 180.000 i Danmark.
For Danmarks vedkommende er tallet helt forkert og snarere det dobbelte, hvilket dokumenteres af Tabita Wulff i artiklen "Grænser for indvandring? Tal og statistikker" i antologien "Storm over Europa. Islam - fred eller trussel?" (2006).
- Hvis der foregår den samme sløring af tallene i de andre lande, kan jeg vist godt så småt indstille mig på, at jeg i min fremskredne alder selv nok lige rider klar af tørklæde-tvang, men mine børnebørn gør ikke. Når oven i købet selv begavede folk som Tøger Seidenfaden og biskop Karsten Nissen laver knæfald for tolk-med-to-koner, er Eurabia ikke mere dystopi - det er realitet i et post-Europa befolket med alt for mange mennesker, som endnu ikke har fået øjnene op for, hvilke frihedsrettigheder og værdier, de er ved at sætte overstyr.
Jyllands-Posten Vest 14 august 2007

What the West Needs to Know About Islam
Frontpage Interview’s guest today is Gregory Davis, the author of Religion of Peace? Islam's War Against the World. He received his Ph.D. in political science from Stanford University. He is the managing director of Quixotic Media and producer of the feature documentary Islam: What the West Needs to Know -- which has just been released on DVD. Frontpage Magazine

Videoen på 1:39 kan stadig ses i fuld længde på Google, de franske undertekster må man leve med. Anbefales meget, især som lynkursus til alle der ikke agter at læse Koranen. Se den!

Angreb på muslimer
i England og Skotland. En englænder forudsagde overfor mig i april, at hans landsmænd ville være de første europæere,der griber til mere omfattende vold. Fordi de ligesom svenskerne er berøvet main-stream kanaler, der kan give dem mæle. (Ingen venter sig vist voldelige svenskere lige med det samme). Fjordman og andre har forudset det samme. Det overordnede mål for indvandringsmodstanden - også mit - , har været at skåne os for tragedier i større skala. Det mål synes at fortone sig stadig mere for hvert år. Alle de , der i Danmark har så travlt med at bekæmpe Dansk Folkeparti, overser helt hvad alternativet er - nemlig anarki, selvtægt og vold og forenden af den Via Dolorosa, naturligvis borgerkrig.
Muslim Council of Britain udtaler:

"It is deeply regrettable that sections of our media have been playing a key role in fermenting much of this Islamophobic prejudice and hatred against British Muslims."
ak ja, hvis det bare var så enkelt, så kunne det ordnes.
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net