tirsdag, januar 18, 2005

I Danmark vover man at tale om problemerne

Sverigedemokraterne vice-ordfører Björn Söder:

I Danmark vågar man tala om problemen
I Danmark har, till skillnad från i Sverige, många påståenden kring utomeuropeiska invandrares kriminalitet diskuterats i den offentliga debatten. Med anledning av detta lät chefen för Danmarks Statistik, riksstatistikern Jan Plovsing, göra en undersökning kring ämnet, vilken han presenterade i Berlingske Tidende den 12 december 2004............

.....Till skillnad från den danska undersökningen i Danmark tystades den svenska undersökningen ned av svenska massmedier och politiker och någon diskussion och debatt kring ämnet blev aldrig av. Rapporten var helt enkelt för obekväm och politiskt inkorrekt.
http://www.sdkuriren.se/nyheter.php?action=fullnews&id=80
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net