torsdag, februar 24, 2005

Sharia lov tillempet i Sverige

Hos den udmærkede engelsksprogede norske blogger Fjordman, ser jeg dette tilfælde af knæfald for Sharia fra svenskemyndigheders side. Det er forekommet før - praktiseret "privat" - men dette har jeg aldrig set før

http://www.irandwr.org/svenska/parvin/M%20B/25_sharialagen.htm
Nej till Sharialagen i Sverige

Öppet brev till justitieminister Thomas Bodström Kopia: Hovrätten i Halmestad Kopia: Media

Tisdagen den 23 november 2004 skriver Göteborgs Posten om en dom mot en iransk man bosatt i Sverige som hade gift sig med en iranska och sedan vägrade leva med henne på grund av misstänkt äktenskapsbrott. Mannen har dömts av Halmstads tingsrätt att betala 250,000 kr som Mehr (s.k. brudtrygghetspenning).Halmstad tingsrätt skriver i sin motivering att iransk lag ska tillämpas i detta mål.
Detta är bedrövligt och skrämmande

Parvin Kaboly ordf. Kommittén för försvaret av iranska kvinnors rättighteter (KFKI) Den 23 november, 2004
www.irandwr.org

http://fjordman.blogspot.com/
Islamic law used by secular Swedish court
This case is some months old, but it didn’t come to my attention before now. In an open letter to Sweden’s Minister of Justice Thomas Bodström entitled
”No to sharia law in Sweden”, the International Campaign for the Defense of Women's Rights in Iran have issued a statement protesting a Swedish court ruling. The 23rd of November 2004, the newspaper Göteborgs Posten wrote about an Iranian man living in Sweden.....................................................
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net