mandag, marts 21, 2005

Muslimsk flertal i Norge om 100 år

http://idag.no/aktuelt-oppslag.php3?ID=6908

Når det gjelder den kulturelle lojaliteten til landet i sin helhet så viser studier i fra Holland at muslimer har et annet lojalitetsmønster når det kommer til stykket. De identifiserer seg i sine egne grupper så vi får ikke enhet i samfunnet lenger - som er en forutsetning for samfunnslojaliteten, som igjen er en forutsetning for en sterk velferdsstat. Vi får det vi kaller for «parallell-samfunn». Dette er ikke en hets mot innvandring. Men de har en utfordring til oss som er reell. Dette har vært vanskelig å få frem i debatten, erkjenner Skirbekk.
----------------------------
Skirbekk gjør også oppmerksom på at det ikke bare er folk som er skeptiske til islam som ser for seg en muslimsk overtakelse av Europa. - Under den islamske nettavisen «Muslimonline» kan vi for eksempel lese om «A Muslim Europe Waiting». De som har tilgang til internett kan slå opp på http://www.muslimsonline.com/babri/euromuslim1.htm, henviser Skirbekk.
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net