lørdag, april 09, 2005

Svensklærere kan ikke svensk


Nogen ville mene at jeg nødigt skulle tale. Jeg har nu kun øvet mig i få år på skrivningen, og så aspirerer jeg jo ikke til lærer på et svensk gymnasium - det skulle da lige være på damefrisørlinjen............................
Det siges at det forholder sig næsten ligesådan i Danmark, men da min skoletid indtraf under perioden for kindheste, salmer, tyske verber og latinske præpositioner, har jeg ingen indføling med dagens PISA tilstande. Min gamle rektor var Ulrik Høys forgænger på Weekeendavisen, "Borgvægteren", og meget godt kunne man sige om ham, men "progressiv" ville han nødigt kaldes. I avisen gjorde han sig dog langt mere misantropisk end han var.
Man må formode at det følgende prosastykke som anmeldes i en "C-uppsats", er af Nobelpristageren Harry Martinson (d. 1978).
http://www.svd.se/dynamiskt/kultur/did_9472031.asp
Blivande svensklärare behärskar inte svenska
"Romanen innefattar en sorts längtan, en längtan som Martin uttalar ibland. Detta är en längtan efter något annat, något mer ut av livet. // Även om detta inte är någon deckarroman så är den spännande ändå. Det som är spännande med Martin är att han levde ett liv under en tid man som läsare kanske inte vet så mycket om. Hans del i romanen står för det som är lite okänt, vilket kan vara svårt att relatera till. På detta plan tilltalar författarens intresse för den förflutna tiden och vad som pågick i Sverige under 1900-talet. Eftersom Martin har en central roll vill läsaren få reda så mycket som möjligt om honom, han sitter inne på att historia och bakgrund. Genom hans liv kan läsaren få ledtrådar om vad som kanske sker i nästkommande generation, något som höjer spänningsfaktorn. // Här leder Martinson läsaren, tankar om vad som ska hända dyker upp. Frågor om Martins liv, om Inez och Klara planteras och man blir nyfiken på vad som ska hända."
Så här låter det i en c-uppsats under arbete av en svensklärarstudent som har valt ämnet svenska som fördjupning i sin examen
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net