fredag, maj 20, 2005

Känslig statistik

hvor mange arbejdsløse er der egentlig i landet ?
LO forkvinden Wedin tv. Edling th:

Rapporthärva på LO allt pinsammare för facket
LO-utredaren Jan Edlings stoppade rapport blir allt pinsammare för LO-ledningen. Inte nog med att många siffror och kartläggningar är bekräftade och återgivna av andra utredare. De har dessutom presenterats i andra utredningar tidigare. I går konstaterade också arbetslivsminister Hans Karlsson att så vitt han kunde bedöma (han har ännu inte läst rapporten) är siffrorna korrekta.
Rapporten innehåller beräkningar av hur många som står utanför arbetsmarknaden - arbetslösa, sjukskrivna och förtidspensionerade. Enligt Jan Edlings beräkningar är det runt en miljon personer, motsvarande cirka 20 procent, som är frånvarande. I svaga arbetsmarknadsregioner är utanförskapet som störst och därför behövs aktiv näringspolitik, enligt rapporten.

http://www.svd.se/dynamiskt/naringsliv/did_9770283.asp
rapporten er udgivet på Timbro - pdf 82 sider:
http://www.timbro.se/pdf/Alla_behovs_2.pdf
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net