lørdag, oktober 14, 2006

Helt forventeligt stormløb på den borgerlige regering

enhver der kender bare lidt til Sverige, ved at den nye regering har hovedparten af magtapparatet imod sig, ikke mindst 70 % af journalisterne*. I Danmark har SVT´s søsterstation DR, selvfølgelig ikke fundet det opportunt at nævne, at der er langt flere socialdemokratiske licenssnydere end borgerlige. Kurt Lundgren ridser de borgerliges situation op:
Utnämningspolitiken** (s) lönade sig med råge och ränta
Den här veckan har vi inför öppen ridå sett hur den socialdemokratiska utnämningspolitiken lönat sig, och att även borta från makten håller socialdemokraterna ändå nationen i ett järngrepp ty de behärskar myndigheterna via utnämnda ombud - nu slår apparaten tillbaka ty det var detta de många utnämningarna av rätt folk syftade till.Lenin sade : inta kommandohöjderna..............................

Kurt Lundgren
* En av historiens mest statstrogna journalistkårer
**udnævnelsespolitikken = alle de topposter som SAP har sørget for at besætte gennem generationer

Rushdie: »The good guys are losing the battle«
Describing Indian Muslims as very secular-minded, controversial NRI novelist Salman Rushdie has said radicalization of Muslims in Britain is dreadful and good guys are losing the battle within Islam.
"Even at this moment, when there have been explosions in a mosque or temple (in India) - it really hasn`t worked. The Muslim population in India is, largely speaking, not radicalized. From the beginning they were always very secular-minded," the Booker prize winning novelist told The Independent, in an interview published today.
"Whereas the radicalization of Muslims in Britain is `dreadful`, Indian Muslims are a model which could be beneficially studied about how you show a minority community that their interests are best served by secular democracy, and not by religious communal politics.

Radicalisation of Muslims in Britain is dreadful
Independent interviewet

læs på Punditokraterne:

To Kill a Journalist: Guest comment by Samuel Rachlin

Befolkningstilvækst
som tidligere bemærket af mange, Sverige kædeindvandres også på Danmarks vegne:

»Under perioden 2000-2006 ökade befolkningen i yrkesverksam ålder, 20-64 år, på Själland med endast 300 personer. I Skåne, under samma period, ökade gruppen med 33 000 personer.«
"Underlätta arbetspendlingen"

Tankeställare ?
Søgeresultater ca. 110.000 for danskhed

Søgeresultater ca. 40.300 for svenskhet

Søgeresultater ca. 18.300 for norskhet


DR´s kampagnejournalistik


Tyranni
hvordan kan så få tyrannisere så mange ? Begynd f.eks. med at obeservere Kassem Ahmads elendigt camouflerede sproglige inmtimidering. Ulla Nørtoft har også gjort det.
(Bat Ye Ór - foto © snaphanen)

Af Lars Hedegaard
SELV OM vi ved, at det er foregået på den måde, må det forekomme en demokratisk opdraget dansker uforståeligt, hvordan muslimer gennem 1.400 år trods en numerisk ringe tilstedeværelse i vantro lande, hurtigt har sat sig på magten.
Fra bl.a. forfatteren Bat Ye'or, der i flere omhyggeligt dokumenterede værker har beskrevet de kristnes, jødernes og andre vantros skæbne under islams herredømme, ved vi, at muslimer har kunnet dominere store befolkninger, selv i tilfælde, hvor de ikke har udgjort en større procentdel af den samlede befolkning, end tilfældet er i dagens europæiske lande. F.eks. i Danmark. Sådan har det været siden profetens dage, men hvordan bærer de sig ad?
En lærerig lektion
Det har det seneste års danske udvikling givet en lærerig lektion i. Og anskuelsesundervisning af den art, vi har fået, siden JP 30/9 sidste år offentliggjorde sine Muhammed-tegninger, gør langt større indtryk end læsning af nok så mange tykke bøger.
Islams vigtigste våben er forbudet mod at kritisere og forhåne den islamiske profet og hans totalideologi. Hvis nogen - muslim som vantro - drister sig til det, viser islams magthavere gennem eksemplariske voldshandlinger, hvilken skæbne der rammer enhver, som agter at gå videre ad kritikkens vej. [..]
Ikke alle krav fremsættes med det samme. Man går gradvist til værks. Ved årets begyndelse var det den offentlige meningsudveksling, der skulle ensrettes, således at forhånelse af Muhammed blev forbudt. Allerede nu udstrækkes kravet til at omfatte privatsfæren. Afgørende for salamimetodens succes er, at den overalt ledsages af eksemplarisk vold eller truslen om vold.
[..]
Det er ved hjælp af sådanne metoder, at islam har vundet sin udbredelse, og vi står nu midt i en ny voldsom ekspansionsfase.
Som vi kan se under tidligere udvidelser af islams hus, lykkes det altid at finde vantro, der er villige til at gå erobrerne til hånde med fordømmelser af deres landsmænd.

Islams hus udvides

Radikal geopolitiker & udenrigsminister in spe ?
Stemme- og kamelslugeren
Den politiske verden byder på en både rig og ubarmhjertig fauna. Der er således både kameler og kamæleoner. Sidstnævnte er som regel nødt til at sluge førstnævnte for at overleve. På dette er den udmærkede Naser Khader et fornøjeligt eksempel. Han har været én af dem, der helhjertet støttede krigen mod Saddam Hussein. Nu erklærer han, at krigen i Irak er »håndteret amatørmæssigt«.
- Den nyudsprungne radikale militærstrateg nøjes imidlertid ikke med det. Han fastslår også, at USAs neokonservative med deres hårde politik har været med til at ødelægge Irak i stedet for at bygge det op. Originalt synspunkt: Bush & Co. har forhindret de pacifistiske sunnier, de demokrati-elskende shiitter samt tusinder af fredselskende røverbander i at skabe et blomstrende demokratisk Irak. Endelig understreger Khader, at Fogh nu må trække soldaterne hjem, hvis de ikke kan sikre demokrati i Irak. – »Som det er nu, kan vi umuligt være med. Det vil ikke se godt ud i historiebøgerne,« siger den nyudsprungne radikale statsmand til Politiken, og skam få den, der tænker ilde om den nyomvendte. Det er jo ikke nemt at være medlem af den radikale folketingsgruppe, hvis man ikke er radikal.

Claes Kastholm Hansen, Groft Sagt, Berlingske

5 procent
det tal synes konstant. På landsplan kommer altså ca. 187 voldtægtmænd for en dommer ud af de 3787 anmeldte. Hvor mange dømmes? Voldtægt er stadig "a free ride" i Sverige. Hvem sagde feminisme og kvinnofrid ? Hvor hører vi Drude Dahlerup i denne mini krig mod svenske kvinder, som er syv gange værre end i Danmark ? Medregner man de uanmeldte voldtægter, kan antallet straffede forbrydere regnes i promiller. (Der bor 103.000 i Lunds Kommune)
"Förra året anmäldes 22 våldtäkter i Lunds kommun. Bara i ett enda fall väcktes åtal. Resten av utredningarna lades ner."
Få våldtäktsfall nådde rätten


Bibliofilt
det omvendte giver mening , men dette ? (foto © snaphanen)
Kulturnat på Københavns Hovedbibliotek 2006
Et kulørt LIVE-show om integration og kulturmøder


View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net