tirsdag, september 24, 2002

Timbro: Från Folkhem til fattigstuga ?

http://www.timbro.se/bokhandel/books.asp?isbn=9175665379

En kort omtale af en bog fra tænketanken Timbro af økonomerne Gidehag og Bergström - men illustrativer er de grafer og tabeller i PDF som kan klikkes:

Sverige versus USA En analys av tillväxtens betydelse

Erbjudande: Köp "Sverige vs USA" samt "Den orättvisa rättvisepolitiken"
av samma författare för endast 101 kronor.

Läs mer här >>

Se ett urval av
diagram och tabeller från boken här >>

Ladda ner boken som PDF här >>
Författarnas sammanfattande bildspel (PDF) >>

Från folkhem till fattigstuga?
Den svenska framgångssagan har de senaste drygt 30 åren naggats i
kanten. I internationellt perspektiv har vår utveckling halkat efter under den perioden. Tvärtemot den gängse uppfattningen bland svenskarna är vi inte längre en av världens rikaste industrinationer.
Den långsiktiga tillväxten, som är helt avgörande för välståndet i ett land, har helt enkelt varit för svag.

De senaste decennierna har stigande skatter och en expanderande offentlig sektor gjort det mindre lönsamt att studera och arbeta extra, svårare att starta och mindre lönsamt att driva företag. Dessa faktorer har tillsammans haft mycket negativ inverkan på svensk ekonomisk utveckling.
Författarna har under snart två år jämfört utvecklingen i Sverige och i USA och presenterat sina resultat för en bitvis misstrogen och kritisk omvärld.
USA har under lång tid haft en snabbare utveckling än Sverige, vilket ger utslag bland annat i hushållens inkomster. Även om de årliga skillnaderna inte är så stora kan de långsiktigt få dramatiska effekter på den ekonomiska utvecklingen.
De senaste åren har tillväxtfrågorna börjat få större utrymme i den
politiska debatten i Sverige. Men det krävs mer än så – tillväxtfrågorna måste snarast möjligt få högsta prioritet. Nu behövs politiker som vågar driva de långsiktiga tillväxtfrågorna och har mod att genomföra alla de reformer som krävs för att föra in Sverige på en högre tillväxtbana. Fredrik Bergström är VD för HUI, Handelns utredningsinstitut och Robert Gidehag är VD i Skattebetalarnas förening.

View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net