torsdag, januar 20, 2005

"Fremmedfjendlige påstande"

forfatteren Anders Johansson, Kalmar, har i VLT 11 januar en artikel med bla. denne passage:

För min del tycker jag till exempel att vår invandringspolitik i sin enorma omfattning håller på att underminera begreppet Sverige och slå undan benen på allt vad välfärd heter. Jag har under ett par års tid noga satt mig in i dessa frågor och, bokstavligt talat, fört en kamp för att få veta hur det står till.
Eftersom frågan är nertystad på praktiskt taget alla nivåer är det inte det lättaste. Men enligt Integrationsverkets egna beräkningar kan inte ens en procent av dem som fått uppehållstillstånd i vårt land efter fem år försörja sig själva.
Inget annat västland har gjort något liknande, och det hör till saken att endast 3-4 procent av dem som får uppehållstillstånd är verkliga flyktingar, enligt FN:s kriterier. Sverige har de senaste 20 åren gett uppehållstillstånd åt närmare 50 000 människor årligen. 2003 var siffran drygt 57 000, varav nästan hälften är "anhöriga", i regel äldre släktingar.
I en stad som Malmö med 250 000 invånare är minst 75 000 muslimer. Om tio år är den muslimska befolkningen i klar majoritet i staden. Om 30 år är Sverige sannolikt genomsyrat av muslimska värderingar. Vilka konsekvenser får det? Och vilket samband har brottsutvecklingen och invandringen? Ett faktum är att Sverige nu, enligt Interpol, hör till världens mest brottsbelastade länder. Sverige har i dag dubbelt så många mord som USA per 100 000 invånare (10,01, respektive 5,61). Också när det gäller svåra sexförbrytelser intar vi en föga hedrande förstaplats, före Storbritannien (102,84 respektive 71,64).
När jag var barn brukade jag dela in människorna i "dåliga" och "bra". Den indelningsgrunden använder jag fortfarande. Men jag har upptäckt att de goda människorna finns där man minst anar det. Och jag har lärt mig att misstro mina egna åsikter och motiv. Men frågan kvarstår: Ska man leva svalt och oengagerat eller hett och med engagemang? Och hur långt ska engagemanget sträcka sig? Ska man helt släppa kontrollen över sådant som ändå inte går att förändra?
Anders Johansson

Det oprører en Vänsterpartist i en sådan grad at han skriver ind :

Invandrarfientliga tongångar
VLT 2005-01-19, Brev till redaktören
Jag blev mycket upprörd efter att jag läst artikeln "Livet pågår hela tiden" under Sagt och gjort (11 januari) av Anders Johansson. Johansson hävdar att svensk invandringspolitik "håller på att underminera begreppet Sverige och slå undan benen på allt vad välfärd heter". Han säger också att Sverige om 30 år "sannolikt är genomsyrat av muslimska värderingar", och han undrar också vilket samband brottsutvecklingen i Sverige har med invandringen.
Man kan ha många synpunkter på svensk invandrings- och integrationspolitik. Det finns definitivt utrymme för förbättringar på många områden, inte minst vad gäller väntetiden för besked om uppehållstillstånd. Men Anders Johanssons kritik är knappast en kritik av svensk invandringspolitik utan snarare en attack mot det mångkulturella samhälle som Sverige blivit. Johansson och hans meningsfränder utgör, som tur är, en mycket liten del av Sveriges befolkning. Personligen anser jag att tongångarna i artikeln lutar åt det invandrarfientliga hållet, men vi kan väl åtminstone enas om att den är politiskt laddad? Anser du att den ska tas med i VLT bör det väl rimligtvis då vara på någon av de platser som är ämnade för politiskt färgade artiklar från allmänheten och politiker, det vill säga debattsidan? Hur vill du att jag och andra läsare ska tolka det faktum att artikeln inte fanns införd där, utan bredvid seriespalterna och Morgonkrysset?
Stefan Kudryk Ordförande (v) i Västerås
Det er jo alvorligt med et sådant angreb på det multikulturelle Sverige, og en kyst redaktør svarer da også prompte:

Svar: Hade jag varit informerad om Anders Johanssons artikel hade den inte kommit in. Dels därför att den innehåller främlingsfientliga påståenden, dels därför att det innehåller felaktiga sifferuppgifter. Artikeln borde aldrig publicerats. Elisabeth Bäck ---
(E.B. är huvudredaktör för VLT och ansvarig utgivare)

og Johansson tal er da ikke helt nøjagtige, men tæt ved sandhedenView Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net