søndag, januar 02, 2005

"Hur var pjäsen, Leila?"

Dagens Nilson:

Vi, svenskarna, är försvarslösa kollektivt och individuellt, också därför att vi på många platser låtit vardagsbrottsligheten göra oss till fångar i våra egna hem. Tjuvar flygs in från Chile och kommer med båten från Ryssland och Baltikum. Stockholmsområdet upplever en fruktansvärd inbrottsvåg. Knivmorden står som spön i backen – och nästan ingenting utreds.När passiviteten regerar har Sverige blivit försvarslöst. Tsunumikatastrofen är bara toppen på isberget.

Av ULF NILSON ulf.nilson@expressen.se

http://expressen.se/index.jsp?a=224957
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net