søndag, januar 09, 2005

Hvor blev pengene af (2)

Familjen havde købt tøj og computere - ingen havde fortalt at de skulle spare penge i overskud fra den ene måned til den næste:

http://www.tidningen.to/las.asp?typ=egna&id=1443426

2005-01-06 22:12
Familj överklagade sänkt socialbidrag
Familjen hade ena månaden en nettoinkomst på 37 790 kronor. Nästa månad var man tvungen att söka socialbidrag. Ifo-nämnden i Härnösand tyckte att familjen kunnat spara pengar och drog ner biståndsnormen med 980 kronor. Familjen överklagade till länsrätten. Och fick rätt.

View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net