lørdag, januar 01, 2005

Udenrigsministerens løgn

"Thailandske hospitaler er lige så gode som svenske"

I to døgn løb rejsearrangører og mange andre Udenrigsministeriet på dørerne.

Da UDendelig vågnede, de der ikke holdt juleferie, rejste Freiwalds til Thailand og viste sig grædende på TV. De stedlige svenskere: "Hvad skal vi med hende, vi behøver læger, fly, mad , vand, alt...."

Leila Freiwalds påstår at hun ikke var klar over katastrofens omfang. Fem timer efter at hun modtog denne rapport fra Sveriges Thailand ambassade, gik hun i teatret og så boulevardkomedie. Hendes fremtidige politiske karriere bliver vældig kort:


Ur Hafströms larmrapport:

”Turistön Phukets västkust är drabbat av dessa flodvågor vilka sannolikt också träffat omkringliggande öar.”

”Uppgifter från området ger vid handen att det finns många skadade. Uppgifter om dödsoffer förekommer också.”

”Ambassaden har satt myndigheten i krisberedskap.”

”Ambassadören kommer att, tillsammans med den svenska härvarande prästen och en lokalanställd, försöka ta sig till Phuket snarast möjligt för att se hur man bäst kan hjälpa till på plats.”

”Läget på plats verkar fortfarande vara kaotiskt.”

”Flera personer har kontaktat ambassaden för att fråga hur de ska bete sig när de har gått ifrån allt de äger och har på hotellen som är översvämmade eller bortspolade.”Hafström avslutar med att påminna UD i Stockholm om att de drabbade områdena är ”de mest populära turistorterna” där det fanns många tusen svenskar.

http://www.expressen.se/index.jsp?a=224710

View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net