mandag, februar 21, 2005

"Aftenlandets Undergang"

Husk arkiverne, bagkataloget, som jeg er ved at bringe orden i. Baggrundsartikler om terminalpatienten Sverige. Her en amerikansk professor i Lund (og Paris) i JP interview, optimist af natur, men ikke på Sveriges vegne. Friedman har sin egen hjemmeside:
http://www.tazi.net/JFriedman/

-http://dansk-svensk.blogspot.com/2003_09_01_dansk-svensk_archive.html
Aftenlandets undergang - Jonathan Friedman i samtale med Niels Lillelund:
Den undertrykte ytringsfrihed i Sverige er et symptom på noget større og værre, nemlig hele den vestlige civilisations sidste krampetrækninger, mener en professor i socialantropologi - amerikaner og ansat ved Lunds Universitet.

Eller Weekendavisens Frede Vestergaards interview med Friedman , trykt i Morgenposten, Oslo og i WA - men ikke i Sverige.

http://dansk-svensk.blogspot.com/2002_09_01_dansk-svensk_archive.html
Berufsverbot -Du nævnte tidligere, at der iforskningsverdenen er en stærk social kontrol med, at forskningsresultaterne er politisk korrekte. Og at forskerne siger de rigtige ting. Da vi talte sammen i telefonen, sagde du, at der er flere tilfælde af berufsverbot i Sverige, ikke blot i offentlig administration, men også på universiteter og læreanstalter, hvor folk er blevet afskediget alene på grund af medlemskab af Sverigedemokraterne.

"Der findes berufsverbot i Sverige. Det erhævet over enhver tvivl, for der er flere eksempler på domme, hvor fyrede sverigedemokrater har fået domstolens ord for, at fyringen - som oftest begrundet i samarbejdsvanskeligheder - var uberettiget. Men de har ikke fået deres job tilbage. I stedet har de fået erstatning. Det er en ren udrensning. Og det er ikke i overensstemmelse med Grundloven, for man har ret til at arbejde, uanset hvilket parti man er medlem af."

ja, hvorfor ikke læse interviewet med Thomas Gür, "Velfærdstatens fallit" når man nu er igang ?

Af NIELS LILLELUND
Den svenske kritik af Danmark er et spejlbillede af de problemer,der findes i Sverige, mener den svenske kommentator Thomas Gür. De skandinaviskevelfærdsstater er ved at bryde sammen under en multikulturalisme, der forhindreros i selv at vælge, hvem der skal optages i samfundets midte . Gür citerer Enzensberger:

"Det så fuldstændig ud, som om denne politiske kulturs evige forvaltere, socialdemokraterne, havde haft held med et projekt, som ganske andre regimer, fra teokratiet til bolsjevismen, allerede havde lidt skibbrud med: nemlig at tæmme mennesket."


Men de mennesker, der siden Enzensberger skrev sit essay"Svensk efterår" er kommet til Skandinavien, er ikke tæmmede. Langt fra. Mange af dem kommer fra en verden, hvor den almindelige knaphed på ressourcer af alle slags gør, at enhver er sig selv nærmest.

http://dansk-svensk.blogspot.com/2002_09_01_dansk-svensk_archive.html
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net