mandag, marts 07, 2005

"Culture matters" - om at slå akademiske knuder

Bo Rothstein,professor i Göteborg, har en nærmest ufrivillig morsom artikel på DN debatt søndag, hvor han i korrekthedens navn gør sig dummere end han er. Det er tænkeligt, men ikke sandsynligt, at han selv tror på sine konklusioner. Først lidt af de indledende besværgelser
Vi lever nu i det multikulturella, multietniska, multireligiösa och multilivsstilsorienterade samhället. Borta är den tid då begreppet "svensk" hade någon samlande eller enhetlig innebörd. Vi är många som bejakar och ser positivt på denna utveckling. Mötet mellan många olikheter ger ett mera spännande, intressant, kreativt och mångfacetterat och helt enkelt roligare samhälle att leva i. Jag har ingen längtan tillbaka till enhetlighetens samhälle där alla i stort sätt tänkte, tyckte och gjorde samma saker.

Nu viser det sig imidlertid at han bla. har læst Robert D. Putnams "Making Demoracy Work" -og er fortrolig med begrebet "social kapital" ( I korthed bekræfter det sociologiske begreb hvad enhver rejsende har erfaret uakademisk: At mennesker synes at have mindre tillid til hinanden, desto mindre de ligner hinanden, etnisk, kulturelt, sprogligt og religiøst). Der kommer et par skriftlige rynker i panden midt i artiklen:

Detta visar sig inte vara helt enkelt. Från USA kommer det oroande rapporter om demokratins möjligheter i det multikulturella samhället. Den kände statsvetaren Robert D. Putnam har lett ett forskningsprojekt där man undersökt demokratins grundvalar i olika lokalsamhällen. Det visar sig att ju mer etniskt heterogent ett lokalsamhälle är, desto mindre sociala kontakter har människorna med varandra och desto mindre litar de på varandra. Människor i etniskt heterogena samhällen litar inte bara mindre på och har mindre sociala kontakter med personer från andra grupper än sin egen, utan samma sak gäller inom den egna gruppen. Eftersom tillit till och sociala kontakter med andra människor har visat sig vara en nödvändig grund för en någorlunda väl fungerande demokrati, är detta resultat som oroar.
Vi vet ännu inte om de tendenser i USA som oroar Robert Putnam också finns i Sverige. Det finns emellertid tillräckligt med forskning från svenska förhållanden som pekar på att etniskt baserat socialt utanförskap inte är bra för ett demokratiskt deltagande. För oss som bejakar både det multikulturella samhället och värnar om demokratins sätt att fungera är detta ägnat att inge oro. Det som måste till är att vi som individer förmår att skilja mellan grupp och individ, att vi bemöter varandra utan fördomar och utan stereotypa föreställningar. Vår muslimska granne är inte terrorist, vår albanske kollega är inte involverad i kriminella nätverk och de kurdiska föräldrarna i vår skola sysslar inte med hedersrelaterat våld, åtminstone inte tills motsatsen är bevisad.
Passer dette, er den voldsomme multietnificering af Sverige på kun én generation,et tilbageskridt, ja måske en potentiel ulykke af endnu ukendt størrelse. (Jvf. Holland, hvor nu 40.000 indfødte emigrerer (flygter) om året) (N.Y.Times 1.3.05). Sverige har plads nok, der går strømmen indtil videre ud af byerne.
Rothstein refuserer som en racehest før en forhindring, skifter fuldkommen emne i resten af artiklen, som kænkker helt over. - Her har vi en universitetsmand hvis eneste opgave det er at søge sandheden, som offenligt smisker for den endnu herskende ideologi: Hvad politikerne har gjort ved landet i 30 år, må ikke grundlæggende "ifrågaställas" - hvis man vil beholde sine bevillinger , ja sit job.
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=387056&previousRenderType=2
Social-kapital begrebet er grundigt afhandlet i seneste nummer af tidsskriftet Nomos af Jesper Rosenløv og Jens C. Cini. Næppe på nettet -endnu.
http://www.nomos-dk.dk/Tidsskrift.htm
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net