fredag, marts 04, 2005

Docent Dahls udenomssnak

Ann-Sofie Dahl, docent i Lund, kunne ikke lide Karens Jespersens lørdagskommentar i Berlingske. d. 19 . Med spredehagl og løse påstande fatter hun pennen. Der er så mange fejlagtigheder og endda vitterligt vås i artiklen, at gendrivelse må vente et par dage. I Ventetiden kan man genkalde sig de officielle OG de uofficiele svenske reaktioner på det danske valg . De var trods alt udgangpunktet for Jespersen kommentaren(2/3 del nede på siden)
http://dansk-svensk.blogspot.com/2005_02_01_dansk-svensk_archive.html

klik evt f. større billede

Og idag d. 3 skriver en - antagelig Svensk-Lettisk økonom en artikel som kunne have overskriften: "Jeg ved ikke så meget, og jeg vil ikke kommentere de rejste sprøgsmål, men :"

I Sverige vægtes ligeværd
· Om igen, Karen JespersenSom så mange andre danskere mener Karen Jespersen, at der er autoritære tendenser i Sverige. Det spreder ekstra hygge i det danske folkehjem, når man endnu en gang får nævnt, at i Sverige dér er de autoritetstro. Det er trættende at lytte til i længden, og som svensker undrer man sig over, at der er så mange uden speciel erfaring fra Sverige, som skråsikkert udtaler sig om emnet.Sverige er faktisk mere demokratisk end Danmark.

Jeg vil pege på arbejdsmarkedet, hvor svenske arbejdstagere i langt højere grad bliver trukket ind i større beslutninger, end de danske bliver, dvs. de har større indflydelse på arbejdspladsen. I Sverige kan man ikke tage beslutninger hen over hovedet på arbejdstagerne, man er nødt til at tage arbejdstagerne med på råd.I Danmark er det lederens ansvar at lede og fordele arbejdet. Konsekvensen er, at arbejdstagerne tier, for det ville ikke være det værd at sætte sin karriere over styr.I den offentlige sektor har man i Sverige pligt til at informere offentligheden, såfremt man har kendskab til forhold, som det er i offentlighedens interesse at vide. I Danmark har man ministerstyre, dvs. som arbejdstager i den offentlige sektor tier man.

I Sverige tager man også diskrimination alvorligt til forskel fra Danmark. I Sverige har man i højere grad end i Danmark et meritokrati, dvs. et arbejdsmarked, hvor man får job på grund af sine meritter og ikke som i Danmark, hvor man får det, fordi man har et dansk navn.På svenske arbejdspladser taler man om at slette navnene i ansøgningsprocessen til et job for at undgå forskelsbehandling på grund af ansøgernes navne. I Danmark sorterer man de fremmede og lidt ældre, og hvad nu man ellers kan finde på, væk i første omgang.De eksempler, Karen Jespersen nævner om mennesker i Sverige, der lider overlast, kender jeg ikke til. Men for egen del ville jeg straks opsige mit medlemskab i en fagforening, hvis den tilbød mig en tillidsmand, som var medlem af Dansk Folkeparti. Mon det ikke er den overvejelse, den svenske fagforening har gjort.I Sverige mener man faktisk, at alle mennesker har lige værd. I Danmark er det danskerne, der har mere værd end alle andre.Det er den grundlæggende forskel i menneskesynet i vores to lande, og det er denne forskel, indvandrerdebatterne afspejler.
Af LemmiKristiina TuiØkonom

View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net