onsdag, marts 09, 2005

Prognoser

Der fandtes faktisk en ti år gammel prognose som ser nogenlunde holdbar ud. 30 % af den svenske befolkning i år 2020. (DREAM prognose - med alle frobehold - siger 28 % for Danmark i år 2100 med den nugældende tilstrømning)
http://www.bgf.nu/faktabanken/befolkn/ub.html

Utländsk bakgrund:
Boken "Mångfald och ursprung", utgiven av Invandrarverket, ger uppgifter om antalet personer med utländsk bakgrund i Sverige, och deras andel av totalbefolkningen. Dels anges utvecklingen från 1970 fram till 1995, dels görs prognoser för utvecklingen fram till år 2020
.

Posted by Hello

View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net