torsdag, april 07, 2005

Anna Lindh - et ubekvemt offer

Posted by Hello

Yrsa Stenius, AB
Endnu engang kommer spørgsmålet op om Mihailovic motiv og dets manglende rolle i retssagen. Og det officielle Sveriges tilsyneladende uinteresse i det.
Hvis der er hold i disse gentagne spekulationer, så er hele forløbet en hån mod Anna Lindh og hendes familie. Og en hån mod Sverige. At hendes død først og fremmest er politisk ubekvem.
"Han begick sannolikt ett målmedvetet politiskt mord men behövde aldrig svara för det eftersom ingen rätt någonsin pressade honom på något motiv till mordet. Man lät honom uppföra sin iscensättning av "den inbillade sjuke" utan att nämnvärt störa honom eller hans biträdande regissör advokat Peter Althin."
Pelle Svensson är inte den förste som påpekar att Mijailovics motiv aldrig reddes ut. Anmärkningen har skymtat då och då i debatten efter HD:s dom. Men Svensson specificerar sin kritik och räknar upp ett antal frågor av politisk natur som borde ha ställts i syfte att undersöka Mijailovics sympatier och antipatier i förhållande till konflikterna på Balkan och att fastställa hur Mijailovic mot den bakgrunden såg på Anna Lindh.
Svenssons underförstådda hypotes är att Mijalovic under inflytande av sin farfar var stark Milosevicanhängare och att tanken på mord kan ha grott i hans huvud sedan Serbiens demokratiskt sinnade premiärminister Djindjic mördades på väg till ett möte med Anna Lindh i Belgrad i mars 2003.
Både polis, åklagare och press köpte ett halvår senare villigt antagandet att mordet på Anna Lindh var ett vansinnesdåd. Till det bidrog efterforskningarna som visade att Lindh inte var förföljd och att det var slumpen som styrde när hon mötte sin baneman precis på NK. När vansinnesteorin väl var etablerad kom de fortsatta resonemangen att handla om graden av vansinne hos den tilltalade Mijailovic. Inte ens när överläkare Göran Fransson i sitt expertutlåtande förklarade att Mijailovic i huvudsak var simulant restes frågan varför han hade tigit i rätten, om han hade andra motiv än strävan att framstå som så sjuk som möjligt.
http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,626909,00.html
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net