onsdag, april 06, 2005

Våldet: Sveriges stora folkhälsoproblem

komentarer vist overflødige:
Våldets verkningar är i dag ett av våra stora folkhälsoproblem. Gatuvåldet har blivit fegare i den meningen att det vid vartannat misshandelsfall är fler gärningsmän än en. Det har blivit grövre på så vis att tillhyggen används i mer än hälften av fallen.
-----------
Våldets verkningar är i dag ett av våra stora folkhälsoproblem. Till Södersjukhuset inkommer till exempel betydligt fler personer som utsatts för våld, än patienter med de vanligaste diagnoserna som stroke, hjärtinfarkt, astma och diabetes.
http://www.kristianstadsbladet.se/apps/pbcs.dll/article?AID=/20050404/DEBATT/104040646/1025/OPINION
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net