mandag, april 04, 2005

Nyt (vulgær) feministisk parti


stiller op til Riksdagen, hvor der i forvejen sidder 6-7 stykker. Sverige har mange og tunge problemer, men ligestillingen er ikke ét af dem. I al fald ikke udenfor ghettoerne i det nyskabte klassesamfund. Dette handler snarere om at den skattefusk -dømte Schyman og andre, skal ha sig nogle af de alt for mange taburetter i parlamentet at sidde på. Iøvrigt en hel utrolig presse dette har fået, når man tænker på hvilke vanskeligheder visse andre har med at få medieopmærkssomhed. Grundlæggende må man opfatte dette massive tidsspilde som en dytigt iscenesat afledningsmanøvre og opium for folket, hvilket ikke udelukker at Schyman selv tror på vrøvlet. Men de egentlige magthavere er sikkert ikke utilfredse med denne gigantiske pseudo-diskussion.
-Bemærk næstsidste linje, som asylberettiger en 2-3 mia mennesker.
Feministiskt initiativ ska arbeta med "de gamla vanliga feministiska frågorna", enligt Witt-Brattström. Det handlar bland annat om jämställdhet i arbetslivet, ett bättre organiserat arbetsliv som inte missgynnar kvinnor och att Sverige använder sig av
möjligheten att ge människor asyl på grund av könsdiskriminering.
Partiet är antipatriarkaliskt och feministiskt.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=398622&previousRenderType=6

Lidt modgift fra dagens Debatt på DN kan læses her:
"Radikalfeminismens manshat demokratiskt tvivelaktigt"
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=397868&previousRenderType=2


View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net